Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 628   |   Strana 1 / 16


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 30x
Telematika a ITS v automobilové dopravě - zpracované otázky k státnicím
100,0%
0,5 3x
Vypracované okruhy ke SZZ ze Speciální pedagogiky na UHK
100,0%
1,5 66x
Vypracované státnicové otázky oboru Speciální pedagogika - okruh Logopedie
100,0%
3,1 65x
Vypracované tématické okruhy ke státni závěrečné zkoušce pro studijní program Soudní inženýrství. Tématický okruh: Soudní inženýrství a oceňování nemovitostí
100,0%
8,3 3x
Vypracované otázky ke státnicím z Pedagogiky
99,1%
0,7 91x
Praktická část státní zkoušky z Logopedie - Vyvozování hlásek
97,4%
1,5 89x
Státnicové otázky FSV CVUT Ekonomie a management ve stavebnictví
93,4%
11,0 3x
Státní závěrečná zkouška - Pedagogika - vypracované otázky
93,2%
1,2 59x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Plánovací a rozhodovací techniky
92,3%
0,8 0x
Vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
1,7 3x
Rozepsané zkouškové okruhy ke státnicím z předmětu Mikroekonomie (VŠO)
92,3%
0,2 2x
Vypracované státnicové otázky z předmětu Management podniku (VŠO)
92,3%
0,1 3x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Strojírenská technologie - technologie obrábění
92,3%
6,4 4x
Vypracované státnicové otázky z tematického okruhu Technologie staveb
92,3%
49,8 10x
Státnicové otázky z předmětu Finanční řízení podniku
92,3%
0,2 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Marketing a management destinace cestovního ruchu
92,3%
2,2 8x
Státnicové otázky na předmět Ekonomika stavebního podniku
92,3%
0,1 0x
Vypracované zkušební otázky ke státním závěrečným zkouškám - oblast Technologie: (strojírenské a informační)
92,3%
5,6 3x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky
92,3%
0,6 2x
Vypracované státnicové otázky na Státovědu - externisti
92,3%
0,5 0x
Vypracované zkušební otázky ke státním závěrečným zkouškám - oblast Projektový a procesní management
92,3%
5,7 3x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,9 3x
Vypracované zkouškové otázky ke státnicím z okruhu Nauka o materiálu
92,3%
62,7 1x
Vypracované státnicové otázky z předmětu Mezinárodní obchod (VŠO)
92,3%
0,2 5x
Vypracované státnicové okruhy z předmětu Sociální geografie
92,3%
9,6 46x
Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika - zaměření k státní závěrečné bakalářské zkoušce
92,3%
0,9 5x
Vypracované státnicové otázky - Technologie staveb
92,3%
109,1 12x
Vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavní právo
92,3%
1,3 4x
Veřejná správa a správní právo - Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce
92,3%
0,7 11x
Vypracované státnicové otázky - Konstrukce pozemních staveb
92,3%
39,9 3x
Státní závěrečná zkouška - Evropská unie - Teorie a praxe
92,3%
0,2 11x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Konstrukce pozemních staveb
92,3%
41,2 0x
Problémové okruhy pro státní bakalářské zkoušky z předmětu Ekonomie
92,3%
27,8 4x
Vypracované státnicové okruhy - Podniková ekonomika
92,3%
15,6 0x
Vypracované státnicové okruhy z předmětu Antropologie jazyka, národa a národnosti
92,3%
0,2 8x
Teorie práva - tématické okruhy k první státní souborné zkoušce po 3. semestru
92,3%
1,0 2x
Vypracované otázky ke státní zkoušce z Českých a československých právních dějin
92,3%
1,6 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Teorie práva
92,3%
1,4 4x
Vypracované otázky ke státní zkoušce - Správní právo
92,3%
0,2 11x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: