Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Telematika a ITS v automobilové dopravě - zpracované otázky k státnicím

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
7048
Poslední úprava
30.11.2015
Zobrazeno
754 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základní pojmy a charakteristika jejich obsahu

a) definice: doprava (v pohybu a v klidu), zbytná doprava (3 stupně), dopravní dostupnost (základní definice), dopravní obslužnost (dle zákona a její problematika)

Doprava - je cílevědomé přemísťování osob nebo hmotných statků a to buď vlastní silou nebo silou zprostředkovanou, projevující se nehmotnými efekty v socioekonomickém systému společnosti. Uskutečňuje se dopravními prostředky, po dopravních cestách v prostoru a čase. K tomuto účelu využívá dopravních cest, dopravních prostředků, energie a pracovních sil.

Doprava v klidu - Doprava v klidu zahrnuje parkování a odstavování vozidel. Je nedílnou součástí dopravního systému. Doprava v klidu probíhá v zónách placeného parkování nebo na záchytných parkovištích na okrajích měst. Souběžně se stále se zvyšujícím počtem motorových vozidel v městských aglomeracích vzrůstá také závaznost řešení problematiky dopravy v klidu. Zjištěním stávajících odstavných parkovacích kapacit a parkovacích možností v zájmové lokalitě předcházíme až chaotickému rozvoji parkování v městských aglomeracích.

Klíčová slova:

telematika

doprava

obsah

charakteristika

parkování

modelováníObsah:
 • Základní pojmy a charakteristika jejich obsahu
  Prognózování dopravy a dopravní modelování
  Využití simulačních nástrojů a geografických informačních systémů (GIS) v dopravě
  Telematika a ITS v dopravě
  Zavádění dopravní telematiky
  Dopravní management měst
  Management silnic a dálnic - Automatizované Systémy pro zvýšení bezpečnosti
  Technické prostředky v dopravní telematice
  Uplatnění satelitní navigace v dopravě

Zdroje:
 • Využití satelitní navigace v dopravě, bakalářská práce, Radim Pešek, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Řídící systémy dopravy - dopravní telematika, Ing. Tomáš TICHÝ Ph.D. ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ - Katedra řídicí techniky a telematiky
 • Přednášky ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ - Katedra řídicí techniky a telematiky
 • Analýza využití navigačního systému Galileo v logistice, Michaela Roubínová , Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Úvod do geografických informačních systémů, Petr Rapant, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta