Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
10502
Poslední úprava
11.07.2017
Zobrazeno
1 253 x
Autor:
quadra
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojem práva
(Gerloch)
Pojem právo nelze jednoznačně vymezit, jedná se totiž o multidimenzionální fenomén, který musí být zkoumán ve více rovinách (aspektech). Nelze jej vymezit jednoduchou definicí, jde o polysémií výraz.

Právo je však nejčastěji spojováno se zákony, závaznými pravidly určenými státem, soudy, policií, vymáhání práva na základě státnících institucí, ale také nároky na chování vůči dalším osobám (subjektům práva) → velmi zjednodušené.

Právo může být zkoumáno zejména v rovině (dimenze práva):
o normativní - jako systém pravidel regulujících chování lidí
o sociální - jako systém společenských vztahů determinujících obsah těchto pravidel a zároveň jako výsledek normativní regulace
o axiologické - z hlediska hodnot, které jsou v normativní regulaci zprostředkovány
o mocenské - jako prostředek realizace státní politiky
o informační - jako nositel informací pro adresáty norem

(filosofický pohled)
Otázka „Co je právo“ byla v dějinách lidského myšlení položena nesčetněkrát a nesčetněkrát na ni byla dána i odpověď a těch odpovědí je bezpočet.
Položená otázka sama budí otázky. První je, co vlastně otázka „Co je právo?“ znamená. Lze ji interpretovat dvojím způsobem:
o Předně tak, že směřuje k vymezení práva jako specifického sociálního systému, tzn. Systému, který ve společnosti platí a působí.
o Může být chápána i tak, že směřuje k vymezení ideje práva. Dnistrjanský tvrdí, že právo, které platí, může být s idejí práva v rozporu.
Právní filosofie usiluje o vytvoření obecného pojmu práva, jehož aplikací by bylo možno ve společenských normativních systémech určit ten, který právem je, a rozeznat ho od těch, které právem nejsou.
Právní pozitivizmus pozoruje společenské normativní systémy a ten, který je jako právo uznáván a dodržován (tj. ten který jako právo platí) považuje za právo.
Nejasnosti při definování práva vznikají z toho, že výraz „právo“ je polysém a zejména znamená jak právo objektivní, tak právo subjektivní.

Klíčová slova:

funkce práva

právní normy

právní skutečnosti

spravedlnost

právní věda

diskriminaceObsah:
 • 1a. POJEM PRÁVA, FUNKCE PRÁVA. PRÁVO OBJEKTIVNÍ A PRÁVO SUBJEKTIVNÍ:
  1b. Právní pozitivismus 19.stol
  2a. Právní norma - pojem, obecné a specifické rysy právních norem a jejich struktura
  2b. Právní jazyk - charakteristické vlastnosti a náležitosti právní terminologie
  3a. DRUHY PRÁVNÍCH NOREM
  3b. Problematika legitimity a legality v soudobém právu
  4a. Věcná, osobní, prostorová a časová působnost právních norem. Retroaktivita v právu
  4b. Právní pozitivismus a přirozené právo ve 20. století (Radbruch, Hart, Fuller, Dworkin)
  5a. TVORBA PRÁVNÍCH NOREM
  5b. Normativní teorie práva - ryzí nauka právní (Kelsen), brněnská škola (Weyr)
  ...
  ...
  ...
  16a. Právní vztah a jeho prvky, vznik, změna a zánik právního vztahu (ex lege a na základě tzv. právních skutečností)
  Druhy právních skutečností
  16b. Tradiční a náboženské právní systémy - islámské právo
  17a. Pojem právní odpovědnosti. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost. Problematika zavinění
  17b. Stát - pojem, vztah státu a práva. Pravomoc, působnost, příslušnost
  18a. Právní ochrana subjektivních práv, význam soudní ochrany, jiné subjekty právní ochrany, svépomoc, právní pomoc při ochraně práv.
  18b. Právo a spravedlnost - vyrovnávací (korektivní, diortotická), rozdělovací (distributivní), sociální, retributivní, procedurální.
  19a. Aplikace právních norem (pojem, stádia procesu aplikace, akty aplikace práva). Základní rozdíly mezi jednotlivými druhy aplikace právních norem.
  19b. Rovnost a diskriminace, svoboda (pozitivní a negativní)
  20a. Právní věda - předmět, struktura, její vztah k právu
  20b. Angloamerická právní kultura