Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

11 430   projektů
37 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 112   |   Strana 1 / 3


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Diplomová práce - Příčiny schodku státního rozpočtu ČR (ekonomické a právní souvislosti)
100,0%
0,5 2x
Nastavení parametrů digitálního taktického přepojovače pro práci v síti
96,5%
0,8 0x
Finanční analýza
94,8%
4,2 5x
Zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ve společnosti Tesla V.T. MIKROEL, s.r.o.
92,3%
1,6 1x
Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb
92,3%
0,7 0x
Analýza vybraných učebnic somatologie pro střední zdravotnické školy
92,3%
1,5 0x
Oddelení majetku penzijního fondu od majetku úcastníku
92,3%
0,4 0x
Systémy pojištění depozit ve vybraných zemích (komparativní analýza)
92,3%
1,4 0x
Otevřenost ekonomiky a vývojové tendence zahraničního obchodu ČR na přelomu století
92,3%
1,0 0x
Vyhodnocení účinnosti kořenových čistíren v České Republice
92,3%
9,7 0x
Pregraduální příprava učitelů primární školy na PdF MU
92,3%
1,2 0x
Návrh zlepšení systému recyklace obalů s polyethylentereftalátu
92,3%
1,7 0x
Zavádění alternativních metod do edukačního procesu žáků na základní škole speciální
92,3%
0,4 0x
Zhodnocení materiálových toků v oblasti manipulace a skladování ve výrobě
92,3%
6,9 0x
Optimalizace řízení a plánování výroby ve firmě DENDROS Bohemia s.r.o.
92,3%
5,5 0x
Řízení skladových zásob surovin a hotových výrobků
92,3%
2,5 0x
Řízení skladu a optimalizace skladových zásob firmy ZAM - SERVIS s.r.o.
92,3%
0,4 0x
Návrh na zlepšení metodiky plánování výroby v podniku
92,3%
1,2 0x
Smyslová výchova v edukaci žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální
92,3%
1,3 0x
Umění vnímat krásu aneb estetická vývhova - teoreticky i prakticky
92,3%
2,1 0x
Zavedení eura v ČR - připravenost a důsledky pro podnikovou sféru (aplikace)
92,3%
0,5 2x
Využití účetních a daňových odpisů při optimalizaci základu daně z příjmů
92,3%
1,6 0x
Využití aktivizačních metod ve výuce somatologie
92,0%
0,6 0x
Doktorandská práce - Modelování v epidemiologii
91,8%
2,0 0x
Testování webových aplikací - diplomová práce
91,5%
1,0 0x
Lidé s postižením ve světle eugenických myšlenek
91,5%
2,4 1x
Postoj dnešní mládeže k lidem s postižením
90,3%
1,5 0x
Simulace obchodování na akciovém trhu
90,3%
0,7 0x
Analýza firmy pomocí vybraných metod
90,2%
3,2 0x
Ekonomie, stát a drogy - diplomovka
90,0%
1,1 0x
Vřetenová sekačka na golfový green
89,8%
4,7 0x
Umísťování značky na trhu - Brand positioning
89,5%
2,7 0x
Ústava Evropské unie
87,7%
0,4 0x
Parlamentní systémy
87,5%
0,5 0x
Marketingový plán pro Moravostav Brno, a.s.
87,0%
0,8 0x
Analýza budování značky
87,0%
2,3 0x
Rodinné právo
86,6%
0,3 0x
Vliv zájmových skupin na utváření hospodářské politiky - diplomová práce
84,6%
1,6 0x
Diplomová práce v angličtině - Rituals and rites in Robert Fulghum's works
84,6%
0,1 0x
Aplikace procesu řízení rizik v rámci železniční přepravy
84,6%
5,3 0x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: