Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 173   |   Strana 1 / 5


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Diplomová práce - Příčiny schodku státního rozpočtu ČR (ekonomické a právní souvislosti)
100,0%
0,5 4x
Nastavení parametrů digitálního taktického přepojovače pro práci v síti
96,5%
0,8 1x
Finanční analýza
94,8%
4,2 6x
Řízení skladu a optimalizace skladových zásob firmy ZAM - SERVIS s.r.o.
92,3%
0,4 0x
Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku
92,3%
1,3 1x
Otevřenost ekonomiky a vývojové tendence zahraničního obchodu ČR na přelomu století
92,3%
1,0 1x
Zhodnocení materiálových toků v oblasti manipulace a skladování ve výrobě
92,3%
6,9 0x
Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury
92,3%
1,5 1x
Systémy pojištění depozit ve vybraných zemích (komparativní analýza)
92,3%
1,4 0x
Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb
92,3%
0,7 0x
Oddelení majetku penzijního fondu od majetku úcastníku
92,3%
0,4 0x
Zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ve společnosti Tesla V.T. MIKROEL, s.r.o.
92,3%
1,6 1x
Využití účetních a daňových odpisů při optimalizaci základu daně z příjmů
92,3%
1,6 0x
Zavedení eura v ČR - připravenost a důsledky pro podnikovou sféru (aplikace)
92,3%
0,5 3x
Vyhodnocení účinnosti kořenových čistíren v České Republice
92,3%
9,7 0x
Návrh zlepšení systému recyklace obalů s polyethylentereftalátu
92,3%
1,7 0x
Návrh na zlepšení metodiky plánování výroby v podniku
92,3%
1,2 0x
Analýza vybraných učebnic somatologie pro střední zdravotnické školy
92,3%
1,5 0x
Smyslová výchova v edukaci žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální
92,3%
1,3 0x
Řízení skladových zásob surovin a hotových výrobků
92,3%
2,5 0x
Přínosy rekvalifikací pro osoby s nízkým vzděláním v okrese Brno-město
92,3%
0,3 0x
Umění vnímat krásu aneb estetická vývhova - teoreticky i prakticky
92,3%
2,1 0x
Optimalizace řízení a plánování výroby ve firmě DENDROS Bohemia s.r.o.
92,3%
5,5 0x
Zavádění alternativních metod do edukačního procesu žáků na základní škole speciální
92,3%
0,4 0x
Pregraduální příprava učitelů primární školy na PdF MU
92,3%
1,2 0x
Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace
92,3%
0,2 0x
Vliv vybraných faktorů na stabilizaci zaměstnanců
92,2%
0,2 0x
Přínosy rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané
92,2%
0,9 0x
Spokojenost s domácí péčí v Brně pohledem seniorů
92,2%
2,0 0x
Využití aktivizačních metod ve výuce somatologie
92,0%
0,6 3x
Doktorandská práce - Modelování v epidemiologii
91,8%
2,0 0x
Testování webových aplikací - diplomová práce
91,5%
1,0 0x
Lidé s postižením ve světle eugenických myšlenek
91,5%
2,4 1x
Analýza aplikace vybraného účetního softwaru
91,3%
4,2 1x
Souvislosti zavedení eura v České republice
91,2%
1,7 0x
Možnosti péče o seniory ve vybraném regionu
91,2%
0,2 2x
Postoj dnešní mládeže k lidem s postižením
90,3%
1,5 0x
Simulace obchodování na akciovém trhu
90,3%
0,7 0x
Analýza firmy pomocí vybraných metod
90,2%
3,2 0x
Ekonomie, stát a drogy - diplomovka
90,0%
1,1 0x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: