Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

10 956   projektů
38 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 761   |   Strana 1 / 20


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Semestrální práce z předmětu Inovační a procesní management
100,0%
0,1 0x
Prezentace na Inovační a procesní management - podnik RegioJet
100,0%
2,6 1x
Model IS-LM, trh finančních aktiv a inflační očekávání
100,0%
0,3 0x
Odborná studentská esej na téma Globalizace a trendy v podnikání
100,0%
0,7 0x
Růstové faktory a modely podnikání ve velkých podnicích
100,0%
5,8 0x
Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti
100,0%
1,2 1x
Vývoj kriminality mládeže v ČR po roce 1990
98,9%
0,4 2x
Matematika v ekonomii - učební text
97,7%
2,1 0x
Výpočty technického života součástí - Únavové poruchy
97,4%
3,9 0x
Nekalé obchodní praktiky, nekalá soutěž. Etické otázky ochrany spotřebitele.
97,1%
0,3 0x
Základy automatizace technologických procesů - pracovní texty
96,3%
0,7 0x
Technologický postup výroby cementu a bezpečnostní zajištění této technologie
95,2%
5,4 0x
Části a mechanismy strojů I - Návrh a výpočet řetězového převodu
94,9%
1,2 4x
Semestrální práce na téma Balanced Scorecard
94,9%
0,5 0x
Biotechnologie - technické aplikace
94,7%
0,1 0x
Podnikatelské metody a techniky
93,7%
2,0 0x
Nekalé obchodní praktiky, nekalá soutěž. Etické otázky ochrany spotřebitele.
92,3%
0,7 0x
Projekt na Poradenství pro manažery a podnikatele - Založení poradenské firmy
92,3%
1,6 0x
Soubor přednášek z předmětu Poradenství pro manažery a podnikatele
92,3%
0,7 0x
Vypracované státnicové okruhy - Podniková ekonomika
92,3%
15,6 0x
Problémové okruhy pro státní bakalářské zkoušky z předmětu Ekonomie
92,3%
27,8 1x
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární bezpečnost - podkladové materiály ke školení
92,3%
0,6 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,9 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky
92,3%
0,6 0x
Vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
1,7 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza pracovních rizik
92,3%
1,3 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí
92,3%
1,4 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Pracovní a průmyslová rizika
92,3%
1,2 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky a směsi
92,3%
2,1 0x
Semestrální práce - Vývojové trendy v bezpečnostním inženýrství
92,3%
0,8 0x
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek
92,3%
5,6 0x
Vypracované okruhy ke zkoušce z předmětu Technologie
92,3%
1,2 0x
Analýza rizik a prevence závažných havárií - vypracované otázky
92,3%
0,4 0x
Otázky k státním závěrečným zkouškám z povinného předmětu Měřicí a řídicí technika - Modulované signály
92,3%
2,4 0x
Zkrácené vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
0,1 0x
Přednášky z předmětu Přírodní katastrofy a jejich řešení
92,3%
50,7 0x
Vestavěné řídicí systémy - učební text a návody do cvičení
92,3%
8,9 0x
Vypracované otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,4 0x
Otázky k státním závěrečným zkouškám z předmětu pro zaměření - Automatizované systémy měření
92,3%
4,3 0x
Měřicí a řídicí technika - Měřicí systémy, Řídicí systémy s počítači, Modulované signály
92,3%
3,8 3x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: