Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované otázky ke státní zkoušce - Správní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11796
Poslední úprava
26.03.2018
Zobrazeno
746 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Pojem a charakteristika správního práva, věda správního práva a správní věda
(správní právo jako subsystém správního řádu, objektivní a subjektivní správní právo, správní právo jako právní odvětví, vnitřní systematizace správního práva, pojem, předmět a metody vědy správního práva, pojem, předmět a metody správní vědy, vztah správní vědy a správního práva)
1.1 Osnova:
- právo, systém práva, objektivní X subjektivní právo, veřejné X soukromé právo (různé teorie)
- definice správního práva, jeho předmět, vznik a 3 koncepce
- zaměření správního práva, jeho veřejná povaha, dělení (objektivní SP x subjektivní SP, vnitřní SP x vnější SP)
- zásady ovládající SP, které vychází z právního státu
- SP jako odvětví (předmět, metoda regulace, soudržnost norem a společenská opodstatněnost)
- vnitřní (podle systémových prvků, podle sourodnosti norem) a vnější systematizace (vztah k jiným právním odvětvím i k soukromému právu)
- vědní discipliny související se správním právem: věda správního práva a správní věda
1.2 Správní právo (dále jen „SP“) - úvod
- Relativně samostatný subsystém, ale i integrovaná a integrální součást práva jako celku;
- slouží k regulaci vztahů při realizaci výkonu moci ve státě, ve sféře tzv. veřejné moci;
- právo je specifický soubor pravidel chování, jehož posláním je regulovat společenské vztahy. Právo také vystupuje jako soubor státem stanovených či aprobovaných pravidel chování (je úzce spjato se státem, vyjadřuje jeho vůli). Má státem stanovenou formu, je obecně závazné a jeho respektování je vynutitelné státní mocí. Vedle něj ale k regulaci společenského chování slouží i jiné neprávní normativní systémy jako zejména morálka, náboženství, ale i politika apod. Přitom každá společnost si vytváří vlastní stupnici hodnot.

Klíčová slova:

správní právo

veřejná správa

státní služba

právní záruka

odpovědnost

správní soud

správní řízeníObsah:
 • 1 Pojem a charakteristika správního práva, věda správního práva a správní věda
  2 Veřejná správa
  3 Státní správa a samospráva
  4 Subjekty správního práva a správněprávní vztahy
  5 Organizace veřejné správy
  6 Organizace územní veřejné správy
  7 Právní postavení obcí, orgány obcí
  8 Právní postavení krajů, orgány krajů
  9 Veřejná a státní služba
  10 Veřejná správa jako činnost
  11 Normativní správní akty
  12 Individuální správní akty
  13 Smíšené správní akty
  14 Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a jiné úkony správních orgánů
  15 Právní záruky (záruky zákonnosti) ve veřejné správě
  16 Kontrola veřejné správy
  17 Soudní kontrola veřejné správy
  18 Správněprávní odpovědnost, správněprávní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty
  19 Správně právní odpovědnost za přestupky
  20 Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu ve veřejné správě
  21 Správní řád a základní zásady činnosti správních orgánů
  22 Správní řízení, subjekty správního řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení
  23 Zahájení a průběh správního řízení
  24 Rozhodnutí
  25 Přezkoumání rozhodnutí v režimu správního řádu
  26 Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví a řízení v dalších oblastech správního soudnictví.
  27 Nejvyšší správní soud