Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Plánovací a rozhodovací techniky

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
12288
Poslední úprava
18.06.2018
Zobrazeno
475 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Klasifikace metod matematického modelování:
• podle charakteru závislostí - lineární x nelineární
• podle chování v čase - statické x dynamické
• podle použití - deskriptivní x optimalizační
• podle místa použití - mikroekonomické x makroekonomické
• podle schopnosti predikce - deterministické x stochastické
Přehled metod - matematické programování, vícekriteriální rozhodování, teorie řízení projektů, teorie zásob, teorie hromadné obsluhy, teorie obnovy, teorie her, simulační modely, strukturní analýza, ..
Možnosti použití - kapacitní problémy, optimální dělení materiálu, směšovací problém, distribuční problémy, finanční plánování - optimalizace portfolia, marketingové aplikace - plánování reklamy
Modelování
Modelování - lze chápat jako zkoumání reality pomocí jiného objektu, zpravidla uměle vytvořeného, které obsahují jen určité vlastnosti a vztahy.
Model - je možné charakterizovat jako zjednodušený popis reálného objektu (systému), který obsahuje jen podstatné prvky a vazby důležité pro analyzovaný problém
Tvorba modelu - lze považovat za abstrakci

Klíčová slova:

plánování

management

rozhodování

prognózování

hodnotový management

analýza rizika

jistotyObsah:
 • 1 Vymezení plánování a rozhodování v managementu
  2 Manažerská statistika
  3 Plánování
  4 Rozhodování
  5 IT v rozhodování
  6 Postup rozhodování
  7 Rozhodovací metody
  8 Prognózování
  9 Skupinové rozhodování
  10 Model Vroom-Yetton (pro volbu úspěšného stylu rozhodování)
  11 Rozhodování za rizika a nejistoty
  12 Rozhodování za jistoty
  13 Vícekriteriální rozhodování
  14 Moderní metody rozhodování
  15 Hodnotový management
  16 Analýza rizika