Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 811   |   Strana 1 / 21


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Diplomová práce - Příčiny schodku státního rozpočtu ČR (ekonomické a právní souvislosti)
100,0%
0,5 4x
Vzdelávání žáku se zrakovým postižením v České republice
100,0%
0,2 3x
„Pomoz mi, abych to mohl udělat sám“ - Pojetí vzdělávání a výchovy
100,0%
0,9 2x
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 30x
Podnikatelská etika a etické chování organizace
98,6%
0,1 4x
Pedagogická diagnostika - učební text
98,0%
0,6 5x
Program Začít spolu v Mateřské školce
98,0%
2,0 2x
Strategie organizační reformy v oblasti budování pracovních týmů
97,9%
0,1 19x
Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce
97,0%
0,3 0x
Řízení znalostí v organizaci
96,1%
0,2 3x
Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci
95,8%
0,1 0x
Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
95,5%
4,9 1x
Organizační vzdělávání
95,2%
0,1 3x
Didaktická analýza tématu přítomný čas prostý a průběhový pro hodinu anglického jazyka pro 7. ročník
94,9%
0,1 2x
Soudní dvůr - Instituce EU
94,9%
0,5 1x
Psychologie kreativity - prezentace
94,8%
0,1 4x
Stabilizace a motivace dobrovolníků v neziskové organizaci
94,7%
0,1 5x
Robert F. Murphy - Úvod do kulturní a sociální antropologie (kniha)
93,8%
37,3 1x
Expertíza uplatnění dobré praxe při práci se seniory v ČR
93,6%
0,3 0x
Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,6%
0,5 0x
Návrh projektu evaluačního výzkumu - Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,5%
0,5 2x
Aplikace stakeholderského přístupu
93,4%
0,1 0x
Závěrečný projekt - Metodologie 2
93,3%
0,1 3x
Autismus - prezentace
93,2%
0,4 10x
Francouzská veta vůči Velké Británii
92,7%
0,1 0x
Personální management pro krizové manažery - studijní opora
92,3%
2,9 0x
Vypracované zkouškové otázky - předmět Obchodní právo
92,3%
0,9 6x
Skladové hospodářství konkrétního podniku - Stock holding of a concrete company
92,3%
1,2 0x
Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Občanské práco hmotné
92,3%
1,1 5x
Vypracované okruhy tém ke státnicím z Ústavního práva
92,3%
1,0 0x
Státní závěrečná zkouška - Evropská unie - Teorie a praxe
92,3%
0,2 11x
Vypracované zkouškové otázky ku předmětu Obchodní právo
92,3%
0,6 2x
Subjekty obchodního práva - vypracované zkouškové otázky
92,3%
1,3 12x
Vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavní právo
92,3%
1,3 4x
Projekt malé firmy - Palačinkovo - „Palačinka pro každého“
92,3%
1,7 0x
Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Římské právo
92,3%
0,3 1x
Vypracované otázky ke zkoušce - Mezinárodní právo soukromé
92,3%
0,8 16x
Ideas for Budget and Policy Reform: Reviewing the Debate on Cohesion Policy 2014+
92,3%
0,4 0x
Vypracované zkušební okruhy pro ústní a písemnou zkoušku z předmětu Sociologie práva
92,3%
0,2 1x
Veřejné finance a finanční správa - Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce
92,3%
1,7 7x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: