Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
10781
Poslední úprava
11.09.2017
Zobrazeno
706 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 a) Dělení mimořádných událostí podle podstaty dějů:
Mimořádné události lze na základě podstaty dějů rozdělit do tří skupin (viz obr. 1):
• přírodní,
• antropogenní,
• kombinované.

Obr. 1: Dělení mimořádných událostí

A) Přírodní mimořádné události
vznikají působením přírodních sil pozemských i mimozemských, které jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Energie vzniká např. třením pevného obalu Země a jejích tekutého jádra v důsledku rozdílných rotací, rozpadem radioaktivních látek, tlakem zemských vrstev a bloků. Formy stabilizace energetického potenciálu jsou pak reprezentovány seismickou aktivitou, vulkanickou činností, sesuvy půdy, pohyby vodní hladiny (povodně), extrémními meteorologickými jevy (větrné smrště, abnormální sucha), které mohou být umocněny doprovodnými nebo následnými ději.

B) Antropogenní mimořádné události
jsou důsledkem činnosti člověka. Podle oblasti lidské činnosti se rozlišují mimořádné události:
• technogenní (technického původu, dopravní),
• environmentální, apod.
Mimořádné události technického původu jsou spojeny s využitím výrobního potenciálu, jejich příčina je v selhání lidského faktoru nebo techniky (viz obr. 2). Tyto mimořádné události jsou prezentovány především požáry, výbuchy a výronem škodlivin. Často se však jedná o kumulaci uvedených dějů.

Klíčová slova:

mimořádné události

fyzická ochrana

analýza rizik

prevence havárií

fyzikální výbuch

havarijní plánováníObsah:
 • 1. Dělení mimořádných událostí podle podstaty dějů
  Charakteristika základních úloh bezpečnostního inženýrství - identifikace nebezpečí a hodnocení rizika
  2. Vysvětlení pojmu závažná havárie
  Selektivní metoda pro výběr zařízení vyžadujících QRA
  3. Závažné havárie a jejich jevy
  Plán fyzické ochrany
  4. Závažné havárie ve světě, rozbor příčin
  Účel a obsah bezpečnostní zprávy
  5. Současné zabezpečení systému prevence závažných havárií v EU - novelizace SEVESO II direktivy
  Účel a obsah bezpečnostního programu
  6. Povinnosti provozovatelů vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií
  Základní rysy Studie nebezpečí a provozuschopnosti - HAZOP
  7. Význam a provedení bezpečnostního managementu
  Indexové metody pro identifikaci zdrojů rizika
  8. Účel a obsah bezpečnostní zprávy
  Princip a použití metody “Co se stane, když…” (What if Analysis)
  9. Co vyjadřuje kubický zákon a jaké je jeho použití v praxi
  Význam a obsah vnějšího havarijního plánu podniku
  10. Zóna havarijního plánování
  Charakteristika metod FTA a ETA, možnost použití v praxi
  11. Charakteristika metod FMEA a FMECA, možnost použití v praxi
  Maximální výbuchové parametry, vysvětlení a použití v praxi
  12. Povinnosti státní správy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií
  Význam a obsah vnitřního havarijního plánu podniku.
  13. Charakter nebezpečí a prevence při skladování hořlavých kapalin
  Primární protipožární a protivýbuchová prevence
  14. Vysvětlete princip fyzikálního výbuchu
  Sekundární protipožární a protivýbuchová prevence
  15. Charakter nebezpečí a prevence při skladování zkapalněných plynů
  Terciární (konstrukční) protipožární a protivýbuchová prevence