Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavní právo

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12816
Poslední úprava
15.10.2018
Zobrazeno
134 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Státověda a ústavní právo - vymezení a vývoj pojmů
- ústavní právo - odvětví práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji; závisí na vymezení toho, co je ústava
- státní právo - soustava právních pravidel vztahujících se k orgánům státní moci, k pří-slušnosti a funkcím orgánů státní moci a k právům a povinnostem občanů vůči státní moci; je to nauka o státní moci; klade se důraz na samotnou organizaci, postavení a fungování státu
- pojmy ústavní právo a státní právo užívány paralelně (ale někdy odlišovány - např. Kalousek: státní právo - český stát vůči rak. císařství a Něm. říši a ústavní právo - uvnitř státu - panovník X český sněm)
- někde převažuje jen jedno označení; v Československu nejprve oboje => po 1948 - státní právo - zdůraznění role státu (ideologický význam); 60. léta - ústavní právo => 1968 - opět státní právo 90. léta - pojem ústavního práva v pozměněné podobě
- „srovnávací“ ústavní právo - komparace systémů, pro přenášení originálních institutů ústavního práva do nových poměrů
- obecná státověda

Klíčová slova:

státověda

ústavní právo

prezidentská forma vlády

poslanec

soud

suverenitaObsah:
 • Skupina A 7
  1. Státověda a ústavní právo - vymezení a vývoj pojmů 7
  2. Pojem ústavy - klasifikace a funkce ústav, konstitucionalismus 8
  3. Stát - různé definice, pojmové znaky 9
  4. Prvky státu, funkce státu 10
  5. Institut státního občanství a státní občané 11
  6. Státní moc, její legalita a legitimita 11
  7. Státní suverenita - vývoj a obsah pojmu 12
  8. Suverenita lidu, svrchovanost zákona 12
  9. Formy státu a jejich členění 13
  10. Suverenita státu a evropské integrace 14
  ...
  ...
  ...
  46. Pojem, funkce a úkoly soudnictví 37
  47. Druhy soudů 38
  48. Pojem a druhy samosprávy 39
  49. Ombudsman - vznik a varianty institutu 40
  50. Vznik, zánik a trvání státu, kontinuita a diskontinuita 41
  51. Struktura ústav 41
  52. Suverenita ve složených státech a v EU 42
  53. Charta základních práv EU a její filozofický základ 42
  54. Negativní a pozitivní status práv a svobod - důsledky a příklady 42
  55. Vztahy státu a církví v Evropě, laický stát, neodlukový a odlukový model 43

  Skupina B 44
  1. Ústavní dekret o obnově právního pořádku 44
  2. Státní idea ve vývoji Československa 44
  3. Vznik československé federace a její rysy 45
  4. Volební systém a koncepce imperativního mandátu po r. 1960 45
  5. Ústavní úprava postavení menšin v letech 1948-1968 46
  6. Ústavní změny v letech 1969-1989 46
  7. Ústavní listina z roku 1920 46
  8. Práva a povinnosti občanů podle ústavy z r. 1948 a 1960 47
  10. Slovenské národní povstání a jeho ústavněprávní důsledky 48
  ...
  ...
  ...
  35. Mezinárodněprávní a ústavní aspekty transferu německého obyvatelstva z Československa 59
  36. Vznik a právní podmínky dekretální činnosti prezidenta republiky 60
  37. Charakteristické rysy voleb a volebního systému v r. 1946 60
  38. Ústava z r. 1948 - ústava právní a faktická 60
  39. Změny v polit. a ústavním systému Československa v r. 1968 a 1969 61
  40. Dekretální normotvorba v judikatuře Ústavního soudu ČR 62
  41. Vznik a ústavní význam Listiny základních práv a svobod za trvání československé federace 62
  42. Pojem doby nesvobody 63
  43. Vztah židovské a německé menšiny k Československému státu v I. a II. republice, politické a právní aspekty 63
  44. Postavení cizinců a uprchlíků v II. republice 64

  Skupina C 65
  1. Orgány a funkcionáři komor Parlamentu ČR 65
  2. Právo na vzdělání v ČR 65
  3. Ochrana rodičovství a rodiny v ústavním řádu ČR 66
  4. Komunální volby v ČR 67
  5. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 67
  6. Legislativní proces v Poslanecké sněmovně 68
  7. Vztah ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb. a Ústavy ČR 69
  8. Imunita ústavních činitelů v ČR 70
  9. Význam kontrasignace rozhodnutí prezidenta ČR 71
  10. Úprava postavení menšin v ČR 71
  ...
  ...
  ...
  113. Jmenovací pravomoci prezidenta ČR podle Ústavy a judika-tury ÚS ČR 135
  114. Politická práva v Listině 136
  115. Právo podílet se na správě věcí veřejných a ústavní realizace tohoto práva 136
  116. Zajišťování bezpečnosti ČR 137
  117. Zákonná úprava náboženské svobody 138
  118. Osobnostní práva a právo na ochranu soukromého a rodin-ného života 138
  119. Vlastnické právo a práva s ním související 139
  120. Právo na přístup k veřejným funkcím 139
  121. Právo koaliční 140
  122. Právo na práci a přidružená práva v ČR 140