Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

 Home » Skripta

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 566   |   Strana 1 / 15


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Andragogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,3 9x
Speciální pedagogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,2 15x
Teorie masové komunikace - Proces masové komunikace
100,0%
0,5 1x
Profesní vzdělávání dospělých - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,2 1x
Mechanika pružného tělesa - Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku
100,0%
0,5 0x
Pedagogický výzkum - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,6 14x
Technologie I Technologie obrábění - 1. část - Studijní opory pro magisterskou formu studia
100,0%
29,6 1x
Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek
99,8%
0,7 3x
Skripta z předmětu Počítačové a komunikační sítě
99,7%
10,3 7x
Fyzikální podstata řezání - studijní opora
98,8%
9,0 0x
Prevence a připravenost na závažné havárie
98,8%
0,4 1x
Elektromagnetická kompatibilita - skripta
98,6%
3,8 1x
Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury
98,5%
0,9 2x
Skripta z předmětu Manažerské účetnictví
98,5%
1,9 14x
Analýza časových řad - distanční opora
98,1%
0,9 0x
Základy teológie pro sociální práci - studijní texty
97,8%
0,5 3x
Základy obchodního práva - vysokoškolská učebnice
97,6%
3,5 2x
Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje
97,6%
2,9 8x
Finanční účetnictví II. - skripta
97,4%
0,6 5x
Základy andragogiky - skripta
96,8%
1,5 22x
Marcela Buřilová - Identifikační popis
96,2%
0,8 1x
Nákup a zásobování - VŠP
96,0%
11,7 2x
Ochrana lesa - skripta
95,7%
1,6 18x
Lesní hospodářství
95,1%
1,0 2x
Úvod do informačních systémů - skripta
94,3%
0,2 2x
Svět ve 20. století - materiál ke státnicím
93,1%
1,3 3x
Základy navrhování konstrukcí, zatížení, materiály
92,3%
1,8 1x
Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice
92,3%
1,6 6x
Kvantitativní metody a matematika - distanční studijní opora
92,3%
14,7 0x
Peníze, banky a finanční trhy - distanční studijní opora
92,3%
2,6 0x
Vývoj a perspektivy mezináboženského dialogu - Distanční pomůcka
92,3%
0,6 1x
E. Droberjar: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě
92,3%
0,2 1x
Polymerní systémy pro dopravu a řízené uvolňování léčiv
92,3%
5,5 0x
Personální management pro krizové manažery - studijní opora
92,3%
2,9 0x
Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmů
92,3%
1,0 0x
Robert F. Murphy - Úvod do kulturní a sociální antropologie
92,3%
2,9 21x
Moderní vývojové trendy řízení v organizaci a jejich dilemata
92,3%
1,1 0x
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek
92,3%
5,6 1x
Prvky betonových konstrukcí - výukové texty, příklady a pomůcky
92,3%
2,8 1x
Navrhování dle ULS - Kombinace ohyb - síla, místní namáhání, prostý beton, Navrhování dle SLS
92,3%
1,8 0x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: