Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy z předmětu Antropologie jazyka, národa a národnosti

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
7 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9756
Poslední úprava
27.02.2017
Zobrazeno
525 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Jazyk jako předmět antropologických studií
Lingvistická antropologie, etnolingvistika, etnografie komunikace, lingvistický relativismus,
Readr: Murphy, Duranti, Sapir


• studium jazyka nelze oddělit od pokusu porozumět kultuře
• Jazyk ve smyslu symbolické komunikace je ústřední součásti každé lidské kultury
• Jazyk je podmínkou vývoje kultury ve smyslu kumulovat zkušenosti, technologie a dal stavět na již existujících
• Lingvistická antropologie - interdisciplinární obor, na hranici mezi lingvistikou a širokou skalou společenskovědních kulturně antropologických oboru
• Sociální antropologie (britské prostředí), etnologie (Francie), etnografie (východní blok - cr také)
• Zamřený na studium jazyka; Franz Boas, Bronislaw Malinowski, C.L.Strauss, ..
• Antropologická lingvistika je tautologii - (tautologie - duplicitní synonymní označeni, které používáme jenom proto, abychom zdůraznili něco, co vlastně už víme. -- nemusíme říkat antropologická lingvistika, stačilo by lingvistika, protože reci disponuji jen lide -> a proto není třeba zmiňovat antropologická, protože jiná než antropologická byt nemůže)
• Existuje cela rada označení tohoto pojmu, existuje vice - antropologie, lingvistika, etnolingvistika - vice spjata s etnicitou
• Dějiny lingvistické antropologie - všechny obory vycházejí ze studia nižších společenství, začátek podobny jako u samotné antropologie, tkvi ve studiu nižších exotických mene rozvinutých společenství - dějiny antropologie zaměřené na jazyk provádí zájem na kulturní diverzitu - debata o tom, jestli se přiklonit k univerzalistickému nebo kulturně specifickému ohledu
• Jakou roli v kulturní diverzitě hraje jazyk samotný
• Lingvistická antropologie se mmj. zabývá typologii jazyku, vztahem mezi jazykem a kulturou

Klíčová slova:

antropologie

relativismus

typologie jazyků

národ

terminologie

stát

suverenita

sebeurčení

ideologieObsah:
 • 1. Jazyk jako předmět antropologických studií
  • Lingvistická antropologie, etnolingvistika, etnografie komunikace
  • Základní lingvistické teorie a postupy v dějinách
  • Lingvistický relativismus
  • Z readeru podrobně: Murphy, Duranti, Sapir
  2. Prostředky, typologie a struktura jazyka
  • Média komunikace (nonverbální komunikace, orální tradice, písmo, atd.)
  • Studium konverzace, fenomén zdvořilosti
  • Terminologie (komunikační kompetence, ethos komunikace, evidencialita, atd.)
  • Typologie jazyků
  • Z readeru rámcově: Shanahan
  3. Studium národa: identita versus ideologie
  • Terminologie (národ, národnost, ethnos, primordialismus, etnická kultura / skupina / menšina, etnocentrismus, rasismus, nacionalismus, atd.)
  • Národní vědomí a národní identita
  • Stát a suverenita
  • Z readeru podrobně: Hroch, Gellner, Anderson
  4. Sebeurčení skrze jazyk a národ v dnešním světě
  • Globalizace a jazyková diverzita, biokulturní perspektiva, ekolingvistika
  • Jazyk a jeho význam pro etnické vědomí
  • Příslušnost k národu v globalizovaném světě
  • Z readeru podrobně: Šatava, Shani, Barša a Baršová
  • Z readeru rámcově: Holý