Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 1 794   |   Strana 1 / 45


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Telematika a ITS v automobilové dopravě - zpracované otázky k státnicím
100,0%
0,5 3x
Rozdílnost strategie na spotřebním a průmyslovém trhu
100,0%
0,1 3x
Psychologie mezilidské komunikace - vypracované otázky
100,0%
0,3 6x
Ošetřovatelské modely a teorie - Teorie ošetřovatelství
100,0%
0,1 8x
Teorie a metody sociální práce 2 - Práce s rodinou
100,0%
0,3 5x
Technologie výroby součásti stříháním - ročníkový projekt
100,0%
2,1 4x
Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti
100,0%
1,2 3x
Diplomová práce - Příčiny schodku státního rozpočtu ČR (ekonomické a právní souvislosti)
100,0%
0,5 4x
Semestrální práce z předmětu Marketing - Jogurt Activia
100,0%
0,2 5x
Vypracované okruhy ke SZZ ze Speciální pedagogiky na UHK
100,0%
1,5 55x
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením II
100,0%
1,1 4x
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 16x
Speciální pedagogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,2 15x
Vypracované státnicové otázky oboru Speciální pedagogika - okruh Logopedie
100,0%
3,1 35x
Institucionální rámec evropské integrace - prezentace
100,0%
0,5 3x
Pedagogický výzkum - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,6 14x
Andragogika - Studijní opora pro kombinované studium
100,0%
0,3 7x
Oceňování podniku - T-Mobile Czech Republic, a.s.
99,8%
0,9 6x
Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek
99,8%
0,7 3x
Otázky pro ústní část zkoušky ze základů Teorie práva po 2.semestru:
99,7%
0,5 3x
Skripta z předmětu Počítačové a komunikační sítě
99,7%
10,3 5x
Seminární práce - Didaktika psychologie a pedagogiky
99,6%
0,8 5x
Vypracované zkouškové otázky z Obchodního práva
99,5%
1,5 3x
Historický vývoj ošetřovatelství ve světě a u nás
99,3%
0,4 4x
Principy vyprošťování, vyprošťovací a opravárenské prostředky
99,2%
1,9 5x
Dokončovací a rozvojová péče o výsadbu dřevin
99,2%
0,1 3x
Vypracované otázky ke státnicím z Pedagogiky
99,1%
0,7 62x
Biomechanika hodu oštěpem - seminární práce
98,9%
2,2 5x
Diferenciální počet I; Limita a spojitost funkce
98,8%
0,6 30x
Specifické poruchy učení - seminární práce
98,8%
0,2 14x
Rozbor výkonnosti podniku - G-mont, s.r.o.
98,8%
11,5 4x
Didaktika somatologie - Metodický balíček
98,6%
0,5 5x
Založení a provozování dopravního podniku
98,6%
0,6 7x
Podnikatelská etika a etické chování organizace
98,6%
0,1 4x
Skripta z předmětu Manažerské účetnictví
98,5%
1,9 13x
Návrh, výpočet a montáž řemenového převodu - vysokoškolská příručka
98,4%
2,0 4x
Technologický postup výroby součásti - Ročníkový projekt - obrábění
98,3%
6,2 5x
Role sestry a její profesionální příprava
98,2%
0,1 3x
Strategie environmentálního marketingu
98,2%
0,3 5x
Seminární práce z Marketingu - Marketingový mix společnosti Volkswagen, a. s.
98,1%
0,1 3x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: