Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Finanční účetnictví II. - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
5 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
3792
Poslední úprava
21.07.2014
Zobrazeno
1 099 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předložená studijní opora Finanční účetnictví II. navazuje na studijní oporu Finanční účetnictví I. Je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání a svým obsahem odpovídá učivu letního semestru v předmětu Finanční účetnictví. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava.
Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony.
Studijní opora Finanční účetnictví II obsahuje další čtyři kapitoly, které se zabývají platnými účetními postupy a operacemi souvisejícími s účtovou třídou 3, 4, 5, 6 a s účetní závěrkou. Je opět obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování, na kterých si studenti mohou ověřit zvládnutí učiva. Všechny úkoly mají správné řešení uvedeno v samostatné kapitole. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. U studentů, kteří nemají základní znalosti z účetnictví, je to však možné až po prostudování prvního dílu opory Finanční účetnictví. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat další potřebná témata, případně témata pro něho důležitá prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou uvedeny v seznamu literatury.
Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok 2004. V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace.

Klíčová slova:

pohledávky

závazky

zúčtování

daně

dotace

aktiva

pasiva

kapitál

náklady

výnosyObsah:
 • Úvod........................................................................................................................................... 3
  1. Zúčtovací vztahy................................................................................................................. 5
  1.1 Pohledávky a závazky ........................................................................................................ 6
  1.2 Zúčtování se zaměstnanci................................................................................................... 8
  1.3 Daně a dotace ................................................................................................................... 14
  1.4 Přechodné účty aktiv a pasiv............................................................................................ 17
  1.5 Jiné závazky a pohledávky............................................................................................... 22
  2. Náklady a výnosy.............................................................................................................. 25
  2.1 Vymezení nákladů a výnosů ............................................................................................ 26
  2.2 Účtování nákladů a výnosů .............................................................................................. 26
  2.3 Kursové rozdíly ................................................................................................................ 28
  3. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky .......................................................................... 33
  3.1 Základní kapitál................................................................................................................ 34
  3.2 Kapitálové fondy .............................................................................................................. 36
  3.3 Fondy ze zisku.................................................................................................................. 37
  3.4 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ................................................................ 38
  3.5 Rezervy a dlouhodobé závazky........................................................................................ 39
  4. Účetní závěrka .................................................................................................................. 43
  4.1 Organizační a přípravné kroky......................................................................................... 44
  4.2 Účetní závěrka a uzavírání účetních knih ........................................................................ 45
  4.3 Účetní závěrka.................................................................................................................. 47
  Literatura .................................................................................................................................. 51
  Použité zkratky......................................................................................................................... 52
  Řešení úloh............................................................................................................................... 55
  Přílohy ...................................................................................................................................... 60

Zdroje:
 • 1. Kolektiv autorů Notia. Podvojné účetnictví 2004. Praha: Grada 2004. 234 s. ISBN 80-247-0747-0
 • 2. Blechová, B., Janoušková, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2004. Praha: Grada 2004, 176 s. ISBN 80- 247-0895-7
 • 3. Březinová, H. Účetní závěrka. Praha: Grada 2001. 182 s. ISBN 80-247-0086-7
 • 4. Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon 2004. 417 s. ISBN 80-7273-098-3
 • 5. Zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb. v platném znění
 • 6. Vyhláška, kterou se provádí zákon o účetnictví č. 500 /2002 Sb. v platném znění
 • 7. České účetní standardy pro podnikatele
 • 1. Buchtová, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy. Ostrava: Mirago 2004. 298 s. ISBN 80-86617-18-1
 • 2. Buchtová, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: Mirago 2002. 171 s. ISBN 80-86617-04-1
 • 3. Fišerová, E. Abeceda podvojného účetnictví pro podnikatele 2004. Olomouc: ANAG 2004, 367 s. ISBN 80-7263-214-0
 • 4. Pelc, V. Odpisy 2003. Praha: Grada 2003. 224 s. ISBN 80-247-0493-5
 • 5. Pilařová, I. Daňové a účetní chyby a problémy 2004: daň z příjmů právnických osob. Praha: Grada 2004. 191 s. ISBN 80-247-0763-2
 • 6. Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG 2004. 796 s. ISBN 80-7263-204-3
 • 7. Sobotová, M. Daňové chyby a problémy 2004: daň z příjmů fyzických osob. Praha: Grada 2004. 189 s. ISBN 80-247-0764-0