Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Nákup a zásobování - VŠP

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
2 x
Velikost
11,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3999
Poslední úprava
18.08.2014
Zobrazeno
1 098 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úkoly nákupu
Při jakémkoliv podnikání dochází ke směně vedoucí k uspokojování potřeb - jedná se vlastně o nákup a prodej. Směnu v tomto případě chápeme jako získávání žádoucího výrobku (zboží, služby, atd.) od někoho za něco jiného (peníze, služby, jiné výrobky a zboží).
Philip Kotler uvádí, aby byla směna realizována, musí být splněno pět základních podmínek:
1. směny se musí zúčastnit alespoň dvě strany,
2. každá strana má něco atraktivního (něco co má hodnotu) pro druhou stranu,
3. každá strana je schopna komunikace a dodání,
4. každá strana má svobodu odmítnout nebo přijmou nabídku,
5. každá strana se domnívá, že je vhodné jednat s druhou stranou.
Teprve, až je toto splněno, dochází ke směně jako procesu, jejímž výsledkem je dohoda. Pokud je dosaženo dohody, potom se uskutečňuje transakce (obchod). Jednou ze stran obchodu je kupující, který nakupuje. Na spotřebních trzích je to konečný spotřebitel a na trzích organizací je to podnik (firma).
Základní funkce výrobního podniku a jejich vazba

Celkový podnikový proces můžeme znázornit pomocí tří základních funkcí:
Funkce zásobování (opatřování), tj. pokrytí potřeb,
Funkce výrobní, tj. vytvoření výkonů a služeb,
Funkce odbytu (prodej), tj. uplatnění výkonů a služeb na trhu.

Klíčová slova:

marketing

nákup

dodavatelé

odběratelé

skladování

inventurizaceObsah:
 • Úvod 3
  Úkoly nákupu 3
  Základní funkce výrobního podniku a jejich vazba 3
  1. Nákupní marketing 6
  Úkoly zásobování 6
  Základní funkce, cíle a postavení nákupu v podniku 8
  Úlohy marketingového řízení v nákupu 11
  Nákupní marketingový mix 11
  Volba zásobovací strategie 13
  2. Moderní dodavatelsko - odběratelské koncepty 20
  Zásobování synchronizované s výrobou 20
  Modely zásobování synchronního s výrobou 23
  Filozofie Just-In-Time v oblasti zásobování 27
  Právní aspekty zásobování synchronního s výrobou 29
  3. Funkce výběru a hodnocení dodavatelů 33
  Výzkum nákupního trhu 33
  Zvláštnosti trhů organizací 35
  Výběr dodavatelů a jejich hodnocení 37
  Výběrová řízení 41
  4. Řízení zásob 46
  Zásoby a řízení zásob 46
  Parametry zásob 56
  5. Objednávání a objednávkové systémy 66
  Systémy řízení zásob pro nezávislou poptávku 66
  Systémy řízení zásob pro závislou poptávku 68
  Základní informace pro rozhodování v nákupní činnosti 68
  Vývojové tendence počítačové podpory při rozhodování a nákupu 69
  Nákupní informační systém 70
  Administrativa nákupu a skladování 72
  6. Skladování a skladovací systémy 77
  Skladování 77
  Funkce a druhy skladu 79
  Základní typy skladů pro kusové zboží 82
  Komisionářské systémy 91
  Balení 92
  Finanční hlediska řízení zásob 93
  7. Doprava a manipulace 101
  Dopravní systémy 101
  Dopravní pomocná zařízení 102
  Druhy dopravy 104
  Dispozice nákladní přepravy zboží 107
  Výpočty logistických nákladů a výkonů 108
  Zásady při rozhodování o použití mechanizačních a manipulačních prostředků. 111
  8. ControLling 115
  Controlling 115
  Příklady logistických ukazatelů: 117
  Vypracování individuálního systému ukazatelů 121
  Inventarizace 122
  LITERATURA 127

Zdroje:
 • Macurová,P., Klabusayová, N. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3.
 • Tomek, J., Hofman, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-73-5.
 • Schulte, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1991. ISBN 80-85605-87-2.
 • Goldratt, E. M., Cox, J. Cíl. Praha: Interquality, 1999. ISBN 80-902770-1-2.
 • Gregor, J., Košturiak,J. Just-in-time. Výrobná filosófia pro dobrý management. Bratislava: ELITA, 1994, ISBN 80-85323-64-8.
 • Horáková, H., Kubát, J. Řízení zásob. Praha: Sekuron, 1996
 • Christopher, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-59-X.
 • Tomek, G., Tomek J. Nákupní marketing. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-85623-96-X.
 • Kavan, M. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5.
 • Lambert, D. M., Stock, J., Ellram, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1.
 • Pernice, P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: RADIX, 1998. ISBN 80-86-031-13-6.
 • Synek, M.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha 1996. ISBN 80-247-9069-6.
 • Veber, J., kol.: Management. Management Press, Praha 2000. ISBN 80-7261-029-5.