Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Robert F. Murphy - Úvod do kulturní a sociální antropologie

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
14 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
9741
Poslední úprava
27.02.2017
Zobrazeno
965 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do kulturní a sociální antropologie je učebnicí pro úvodní kursy kulturní a sociální antropologie. Může rovněž sloužit jako přehled oboru pro zájemce z řad veřejnosti. Poprvé byla tato kniha vydána v roce 1978 jako Uvedení do sociální antropologie a změna titulu odráží rostoucí důraz, který klade na pojem kultury. Přes změnu titulu zůstalo obecné zaměření a účel díla stejný: jeho cílem je podat čtivou a intelektuálně povzbuzující alternativu klasické učebnice, má být úvodem do antropologie, který poskytuje informace o podstatě této disciplíny, aniž by se přitom ztratil její vnitřní půvab.

Názvy kapitol Úvodu do kulturní a sociální antropologie odpovídají rozdělení většiny osnov úvodu do antropologie, ale styl, jakým jsou podány, se od tradičních učebnic liší. Snažil jsem se vylinout podrobnému rozškatulkovávání obsahu a přísně dodržované podobě běžných učebnic, které podávají definice pojmů, po nichž následuje několik vyobrazení, což podporuje mechanické učení a brání skutečnému porozumění. Namísto toho byla tato kniha napsána jako rozsáhlý esej o disciplíně, který má být stejně přístupný veřejnosti jako univerzitnímu studentovi v přednáškovém sále. Z toho důvodu jsem se vyhýbal odborné hantýrce a snažil jsem se dosáhnout plynulosti výkladu tak, aby každá část byla logickým pokračováním části předcházející. Síří záběru a dosahem této práce jsem chtěl antropologii představit v kontextu historie západní filosofie, zejména sociální a psychoanalytické teorie.

Úvod do kulturní a sociální antropologie by měl být čten spolu s dalšími materiály, a rozsah knihy byl omezen tak, aby to umožňoval. To je v souladu se současnou tendencí nespoléhat se pouze na jednu tlustou učebnici, ale předepisovat studentům další četbu etnografických monografií a souborů esejů a článků. Takto jsem kulturní antropologii vyučoval třicet pět let. Tento způsob umožňuje studentům přečíst si popisy a analýzy společností napsané těmi vědci, kteří s lidmi dané kultury dlouhodobě žili a pracovali. Zadávání četby z antologií antropologických esejů navíc studenta uvolní z omezující perspektivy učebnice a umožní mu prozkoumat celou škálu teorií a metod, které disciplínu obohatily.

Klíčová slova:

kultura

lidská situace

manželství

rodina

ekologie

terénní výzkum

náboženství

autoritaObsah:
 • Úvod
  Poděkování
  Kapitola první
  Prolog
  Kapitola druhá - Kultura a lidská situace
  Přirozenost a výchova
  Kultura
  Kultura a jazyk
  Býti člověkem
  Lidská přirozenost a socializace
  Psychologická antropologie
  Kapitola třetí - Společenské systémy
  Systém a funkce
  Status a role
  Pohlavní role
  Kapitola čtvrtá - Manželství a rodina
  Manželství a rodina
  Zákaz incestu (Incestní tabu)
  Fonnv manželství
  Nukleární rodina
  Americká rodina
  Rodinná pouta
  Kapitola pátá - Příbuzenské systémy
  Příbuzenské systémy
  Oboustranná příbuzenství
  Místo bydliště manželů
  Rozšířená rodina
  Rodová linie a rodová posloupnost
  Klany
  Další Typy skupin původu
  Manželská výměna
  Terminologie příbuzenství
  Kapitola šestá - Ekologie a hospodářství
  Ekologie a hospodářství
  Kulturní ekologie
  Typy hospodaření
  Ekonomická antropologie
  Kapitola sedmá - Rád a autorita
  Rád a autorita
  Prestiž a moc
  Sociální kontrola
  Společnost a jedinec
  Rovnostářské společnosti
  Hodnostářské společnosti
  Společenská třída
  Třída ve Spojených státech
  Kasta
  Primitivní zřízení
  Stát
  Kapitola osmá - Náboženství
  Náboženství
  Aniniisnius a duchové
  Animatismus a moc
  Posvátné a profánní
  Psychologické teorie
  Masie
  Samanismus
  Rituál
  Revitalizační hnutí
  Náboženství a společenská změna
  Dovětek
  Kapitola devátá - vyvíjející se svět
  Vyvíjející se svět
  Unilineární evolucionismus
  Kulturní dějiny
  Kulturní oblasti
  Neoevolucionismus
  Akulturace
  Antropologie a moderní život
  Kapitola desátá - Terénní výzkum
  Terénní výzkum
  Příprava na terénní výzkum
  Zahájení terénního výzkumu
  Zvládnutí jazyka
  Zúčastněné pozorování
  Interview
  Výzkum v komplexních společnostech
  Interpretace
  Epilog
  Slovníček pojmů
  Doporučená literatura
  Doslov k českému vydání (Hana Červinková)