Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Pojem region a regionalismus, přiblížení tématu, jak „třídit“ regiony, základní teoretické přístupy k tématu regionů, teorie regionálního rozvoje

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
7 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
5419
Poslední úprava
30.03.2015
Zobrazeno
689 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cíl studia tématu: Studenti se seznámí s konkrétními možnými definicemi či skupinami definic pojmu region a dalších stěžejních pojmů, souvisejících s regionální geografií. Dozvědí se, příklady kterých „typů“ regionů je možné najít v Evropě i ve světě.
Hlavní body - pojmy k zapamatování: Existuje celá řada definic pojmu „region“, odstupňovaných obvykle ale nikoli výhradně podle jeho velikosti. Mnohé specifické regiony se nachází uvnitř jednotlivých států nebo jsou děleny jejich hranicemi.

Klíčová slova:

region

regionalismus

hranice

regionální rozvoj

enkláva

exklávaObsah:
 • Pojem region respektive politický region
  Panregiony
  Ekonomická a politická integrace v rámci panregionů
  Nadstátní, několikastátní (transnacionální) regiony
  Hranicí rozdělené regiony
  Hranice a jejich „trvanlivost“
  Některé základní socioekonomické faktory na hranici České republiky:
  Intrastátní regiony
  Příhraniční a pohraniční politické regiony
  Snaha o definici pojmu regionalismus

Zdroje:
 • Krulík, O., Politika a geografie: úvod do politické geografie. In Úvod do studia politiky. Edit by Miroslav Novák. Praha, Sociologické nakladatelství. 2011, s. 203 až 253. ISBN 978-80-7419-052-0.
 • Blažek, J.; Uhlíř, D., Teorie regionálního rozvoje, Karolinum, Praha 2002.
 • Romancov, M.: Regionalismus v Evropě - makroregion, transnacionální region, transhraniční region, In: Dvořáková, V., Heroutová, A.: II. Kongres českých politologů, Praha 2003.
 • Jeřábek, M., Úvod do problematiky; in: Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T. a kolektiv, České pohraničí, Academia, Praha 2004, s. 26, 66, 69 a 73.
 • Hnízdo, B, Mezinárodní perspektivy politických regionů, ISE, Praha 1995, str. 64.
 • Hnízdo, B., Jazykově smíšené oblasti a politicko-územní struktura Evropy; in: Mezinárodní vztahy, 1/1998.
 • Ištok, R., Štát na politickej mape sveta, Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 1997.