Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmů

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
6936
Poslední úprava
09.11.2015
Zobrazeno
586 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvodem

Tato knížka vznikla z přednášek úvodu do filosofie, určených především pro studenty jiných oborů, pro něž je filosofie součástí společného základu. Může však posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům oborové filosofie, učitelům a dalším zájemcům.

Jako řada jiných oborů lidské činnosti je i filosofie v současné době velice mnohotvárná a často rozptýlená. Množství publikací a časopisů už nemůže nikdo obsáhnout, a tak se filosofická diskuse rozpadá do různých okruhů a škol a stává se nepřehlednou. O to obtížnější je pak filosofii učit. Také proto jsem se v této knížce pokusil přistoupit k úvodnímu výkladu filosofie z jiného konce, než je tradiční výklad dějin filosofie. Ty jistě zůstanou podstatnou součástí filosofie jako takové, jako úvod se však podle mého názoru dnes příliš nehodí. Pokusím se vysvětlit proč.

Dějiny filosofie představují veliký objem cenného pozitivního vědění, které lze učit, vykládat i zkoušet. Začátečníka však mohou snadno svést k falešné domněnce, že filosofie je stejně jako jiné vědy také právě jistým objemem vědomostí. Jako se botanika zabývá rostlinami, zabývá se filosofie filosofy, jejich myšlenkami, vývojem a vzájemnými spory. Pokud ve výkladu pro množství »látky« nezbude dost místa pro výklad vlastních postojů a názorů aspoň některých filosofů, ztratí se celý smysl filosofického zkoumání a filosofické diskuse. Zbude z něho řada jmen, pár životopisných dat a několik moudrých hesel (»Nevstoupíš dvakrát do téže řeky«, »Poznej sebe sama«, »Myslím, tedy jsem« nebo »Bůh je mrtev«), která se sice mohou tu a tam hodit jako ozdoba řeči a doklad všeobecné vzdělanosti, pro kritické přemýšlení o životě a světě však nemají sama o sobě valnou cenu. Tak se i filosofie může snadno stát uzavřenou disciplinou pro odborníky, kteří se to všechno naučili a pokračují v tomto bádání. Jenže proč s ní potom obtěžujeme i další studenty a vědce, kteří se chtějí věnovat jiným předmětům?

Klíčová slova:

filosofie

mýtus

svoboda

pravda

technika

hodnoty

morálkaObsah:
 • Úvodem 3
  Filosofie: mezi vědou, uměním a mýtem 5
  Jak vidíme a slyšíme 9
  Vnímání a pozornost 13
  Věci, slova a pojmy 14
  Jazyk a myšlení 20
  Člověk na světě 24
  Mýtus a logos 29
  Já a ty 33
  Jednání a svoboda 36
  Hra 40
  Řeč jako hra 43
  Čas 46
  Vědění a věda 51
  Pravda 58
  Měřítko a poměr 62
  Podoba a nápodoba 65
  Život 70
  Příroda 74
  Nutnost a náhoda 77
  Technika 80
  Společnost, instituce a stát 84
  Hodnoty a peníze 90
  Mrav a společnost 96
  Morálka a etika 100
  Právo 104
  Text a výklad 108
  Město 112
  Dějiny 115
  Co se v dějinách děje? 121
  Náboženství, kultura a civilizace 130
  Tolerance a pluralismus 134
  Člověk a svět 138