Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Profesní vzdělávání dospělých - Studijní opora pro kombinované studium

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4671
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
1 215 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vážené studentky, vážení studenti,
tento předkládaný materiál slouží jako opora Vašeho studia, které absolvujete v kombinované formě. Materiál je rozšířeným průvodcem studia, který máte zveřejněný v informačním systému pro studenty UJAK (IS Moggis).
V části vstupní informace naleznete anotaci předmětu, výstupy, kompetence, které získáte jeho absolvováním, a požadavky na jeho ukončení. Následuje přehled témat předmětu, přehled témat seminárních prací a specifické požadavky na ně. Přínosem tohoto materiálu je rozpracování jednotlivých přednášených témat, kde máte uvedeny základní pojmy, hlavní témata a anotaci k nim včetně odkazu na základní studijní literaturu. Literaturu uvedenou pod jednotlivými studijními tématy je třeba chápat skutečně jako základní. Dále je třeba využívat i literaturu doporučenou dle instrukcí vyučujícího. Celkový seznam literatury a dalších zdrojů je uveden na konci studijní opory. V závěrečné části jsou obsaženy kontrolní otázky ke studijním tématům.

Klíčová slova:

informace

vzdělávání

zaměstnanci

manažeři

leadři

kapitál

organizaceObsah:
 • 1. Vstupní informace k předmětu 4
  2. Přehled témat předmětu 6
  3. Přehled témat seminárních prací 7
  4.Vymezení problematiky, základní pojmy 9
  5.Cíle profesního vzdělávání dospělých 11
  6. Pedagogické a sociálně psychologické aspekty profesního vzdělávání dospělých 13
  7. Způsobilosti zaměstnanců a jejich diagnostika 15
  8. Metody vzdělávání dospělých 17
  9.Metody profesního vzdělávání zaměstnanců 19
  10.Projektové řízení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 21
  11.Vzdělávání manažerů a leaderů 23
  12.Moderní nástroje rozvoje 25
  13.Rozvíjení intelektuálního kapitálu organizace 26
  14.Utváření znalostní organizace 27
  15. Souhrnné kontrolní otázky 29
  16. Seznam povinné a doporučené literatury a dalších zdrojů 32

Zdroje:
 • Barták, J.: Personální řízení, současnost a trendy.Praha ISBN 978-80-7452.UJAK 2011,(kpt. 10 -15)
 • Barták, J.: Jak vzdělávat dospělé. Praha, Alfa Nakladatelství 2008
 • Barták, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Praha, UJAK 2007
 • Barták, J.: Od znalostí k inovacím. Praha, Alfa Nakladatelství 2008
 • Barták, J.: Vzdělávání ve firmě. Praha, Alfa Publishing 2007. ISBN 978-80-86723-34-1
 • Barták, J.: Quo vadis, personalistiko.Praha, Alfa Publishing 2010
 • Barták,J.: Skryté bohatství firmy. Praha, Alfa 2006
 • Barták, J.: Základní kniha lektora /trenéra. Praha, Votobia 2003
 • Barták, J.: Knowledge management Praha UJAK 2006
 • Beneš,M.: Andragogika.Praha, GRADA 2008. ISBN 978-80-247-2580-2
 • Palán, Z: Lidské zdroje - výkladový slovník.Praha, Academia 2002. ISBN 80-200-0950-7
 • Plamínek,J.: Vzdělávání dospělých. Praha Grada Publ.2010
 • Průcha, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha Portál 2009. ISBN 978-80-7367-546-2
 • Průcha,J.,Veteška,J.: Andragogický slovník.Praha, Grada Publishing 2012, ISBN 978-80-247-3960-1
 • Veteška,J., Vacínová,T.: Aktuální otázky vzdělávání dospělých.Andragogika na prahu 21. století. Praha UJAK 2011, ISBN 978-80-7452-012-9
 • Veteška,J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha UJAK 2010, ISBN 978-80-86723-98-3