Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Personální management pro krizové manažery - studijní opora

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
13070
Poslední úprava
03.12.2018
Zobrazeno
292 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Součástí studia matematiky aplikované v krizovém řízení na Matematickém ústavu Slezské university v Opavě je i studium některých manažerských disciplin a témat. Jedním z přednášených tématických okruhů je personální management.

Personální management je především souborem odborných personalistických činností, specializovanou organizační administrativní technologií a oblastí organizační praxe zaměřenou na lidi, personál, lidské zdroje a lidský potenciál organizací. Některými autory je personální management pokládán za speciální manažerskou disciplinu.

V rámci uvedeného studijního oboru byl personální management v minulých letech přednášen na Matematickém ústavu v širším kontextu - en bloc s přístupy k řešení situačních úloh, s tvůrčím myšlením a asertivitou. Nedávný požadavek na tvorbu studijních opor poskytl příležitost pro revizi přednášené látky s ohledem na současné vzdělávací potřeby studujících, jakopž i na vývoj zúčastněných oborů a přednášených tématických oblastí a nové poznatky a koncepce uplatňované na uvedeném poli. Nynější studijní opora je výsledkem úsilí o restrukturaci a reformulaci příslušné studijní látky z oblasti široce pojatého personálního managementu obohaceného o zmíněné další oblasti lidské účasti na organizačním dění.

Po dohodě s představiteli Oddělení aplikované matematiky Matematického ústavu je studijní text je pojat tak, že je do něj v návaznosti na základní charakteristiky soudobého managementu a náčrt pojetí krizového managementu zahrnuta především problematika personálního managementu. Vzhledem k tomu, že personální management ve své klasické podobě se v současné době jeví jako spíše překonané vývojové stádium zájmu managementu o lidskou komponentu organizací, ve studijním textu je položen důraz zejména na pokročilou koncepci přístupu k lidem, vycházející z personálního managementu rozvíjenou od 80. let 20. století a nazývanou řízením lidských zdrojů. Dále jsou do studijního textu zahrnuty pasáže týkající se manažerských přístupů k řídicím úkolům, k řešení problémů a ke zvládání situací obecně a zvláště v rámci krizového řízení. Uvedená témata bývají ponejvíce systemizována v rámci základů managementu, manažerské psychologie, psychologie organizace a některých dalších psychologických disciplin, dále organizačního chování a manažerských metod, technik a dovedností.

Klíčová slova:

soudobý management

lidské zdroje

manažer

rozhodování

řešení problémů

intervenceObsah:
 • Úvod
  1. Pojetí soudobého managementu
  2. Krizový management a řízení rizik
  3. Personál a lidské zdroje
  4. Personální management a řízení lidských zdrojů
  5. Personální optimalizace organizace
  6. Organizační činnosti při řízení lidských zdrojů
  7. Strategický přístup k lidským zdrojům
  8. Činnosti manažerů při řízení lidských zdrojů
  9. Organizační kultura
  10. Manažerské rozhodování a řešení problémů
  11. Manažerské intervence