Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Teorie masové komunikace - Proces masové komunikace

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4745
Poslední úprava
08.12.2014
Zobrazeno
1 121 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou ze stěžejních otázek, kterou se teorie MK ze své podstaty musí zabývat, je vztah MK ke kontextu, v němž probíhá. Obecně je tato problematika diferencována do dvou základních úrovní - vztah mezi MK a společností a vztah mezi MK a kulturou. Toto členění je pouze pracovní - ve skutečnosti nelze oddělovat společnost od kultury, ani kulturu od společnosti z jednoho prostého důvodu - jde o tzv. komplementární úrovně téhož jevu (neexistuje ani společnost bez kultury, ani kultura bez společnosti). Pokud k němu přistupujeme, děláme to z teoretických a metodologických důvodů. Každá z těchto úrovní má svá specifika, která je možno poznat prostřednictvím různých analytických metod a postupů.
Často se také mluví o problematice masové kultury nebo masové společnosti, jakožto kontextu masové komunikace. Všechny koncepty, které se těmito tématy zabývají, však vycházejí ze společného teoretického rámce - masová společnost a masová kultura jsou dvě úrovně téhož jevu / procesu. Liší se pouze v důrazu na některou z těchto úrovní. Otázky masové společnosti se týkají především fungování mediálních institucí, jejich vlivu na sociální strukturu a procesy, které v ní probíhají, stejně jako vliv sociální struktury na fungování a strukturu mediálních institucí. Teorie masové kultury se soustřeďují na jevy a procesy spojené s masovou komunikací, které probíhají v úrovni kultury, jakožto systému norem, hodnot, vzorů a kulturních institucí dané společnosti.

Klíčová slova:

komunikace

společnost

kultura

mediální systémy

publikumObsah:
 • masová komunikace a společnost / kultura 2
  I) masová komunikace a společnost 3
  Tematické okruhy teorií vztahu MK a společnost: 3
  Vztah ‚MK a společnost‘ a sociologická paradigmata 6
  2) masová komunikace a kultura 9
  předpoklady vzniku masové kultury 9
  prahy zmasovění 11
  proces mk 15
  I) mediální systémy 15
  II) obsah mediálních sdělení 19
  A) informační přístup 19
  B) diskursivní přístup 20
  pravidla mediálních obsahů (žánr, mediální logika, formát) 21
  problematika výzkumných metod 22
  III) publikum 24
  teoretické ukotvení analýzy publika 26
  IV) efekty masové komunikace 27
  klasifikace efektů MK 29
  Krátkodobá změna 31
  Dlouhodobější a nepřímá změna 32
  seznam použité literatury: 36

Zdroje:
 • Barrat, D.: Media sociology. London 1992.
 • Barthes, R.: Nulový stupeň rukopisu. Praha 1967. (II. část - základy sémiologie)
 • Braehmer, U.: Průvodce komunikační praxí. (IN: Televizní tvorba, 1-2. Praha 1986.)
 • Brunsdon, Ch. - Morley, D.: Everyday television: „Nationwide“. London 1978.
 • Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Praha 1994.
 • Condit, C. M.: The rhetorical limits of polysemy. (IN: Critical perspectives on media and society. London 1991.)
 • Dahlgren,P.: Beyond information: TV news as a cultural discourse. (IN: New directions in journalistic research. Journalisthogskolan i Stockholm Skriftserie 4. Stockholm 1985.)
 • DeFleur, M. - Ballová, S. J.: Teorie masové komunikace. Praha 1996.
 • Dijk, T. A. van (ed.): Discourse and communication. New approaches to the analysis of mass media discourse and communication. Berlin 1985.
 • Dominick, J. R.: The dynamics of mass communication. New York 1993.
 • Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995.
 • Fiske, J.: Introduction to communication studies. London 1982.
 • Foucault, M.: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994.
 • Fowler, R.: Language in the news. London 1991.
 • Glasgow University Media Group: More bad news. London 1980.
 • Goodwin, A. - Whannel. G.: Understanding television. London 1990.
 • Griffin, E.: A first look at communication theory. New York 1991.
 • Hall, S.: Encoding / decoding. (IN: Culture, media, language. London 1980.)
 • Hartley, J.: Understanding news. London 1982.
 • Horster, D.: Jurgen Habermas. Praha 1995.
 • Janoušek, J.: Sociální komunikace. Praha 1968.
 • Jaworski, A. - Coupland, N. (eds.): Discourse reader. London 1999.
 • Jensen, K. B. - Jankowski, N. W. (ed.): A handbook of qualitative methodologies for mass communication research. London 1993.
 • Keller, J.: Úvod do sociologie. Praha 1992.
 • Kloskowská, A.: Masová kultura. Praha 1967.
 • Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha 1995.
 • McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Praha 1991.
 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha 1999.
 • Larsen, P.: More than just images: the whole picture. (IN: Media cultures: Reappraising Transnational Media. London 1992.
 • Palek, B.: Sémiotika. Praha 1997.
 • Pácl, P.: Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. Ostrava 1995.
 • Shoemaker, P. J. - Reese, S. D.: Mediating the message: theories of influences on mass media content. New York 1991.
 • Šmíd, M.: Úvod a texty ke studiu masových médií. Praha 1992.
 • Vybíral, Z.: Úvod do psychologie komunikace. Hradec Králové 1997.
 • Vymazal, J.: Koncepce masové komunikace v sociologii. Praha 1991.