Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
3 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
2975
Poslední úprava
27.03.2014
Zobrazeno
1 235 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tato skripta obsahují soubor výpočtových úloh a příkladů z obecné chemie
a jsou určena pro posluchače prvního ročníku pedagogické fakulty bakalářského
studijního programu přírodovědná studia a dále studijního oboru chemie pro
vzdělávání. Základem tohoto studia chemie v prvním semestru jsou předměty
obecná chemie a chemické výpočty, na které se navazuje v dalším průběhu studia.
Výpočtové úlohy jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, na jejichž začátku jsou
vždy zopakovány důležité pojmy a vztahy, které jsou dále vysvětleny na řešených
příkladech. K procvičování daného tématu slouží další příklady, u kterých jsou
uvedeny v závěru výsledky.
Přes značnou rozmanitost chemických úloh má jejich řešení společné dva základní kroky, kterými jsou:
• volba vhodného postupu řešení (výsledkem je vztah mezi hledanou proměnnou a zadanými proměnnými)
• správné provedení výpočtu (výsledkem je správná hodnota hledané proměnné)
Pro volbu vhodného postupu řešení je nezbytná dobrá orientace v zadané
fyzikálně-chemické situaci. Ta předpokládá schopnost rozpoznat podstatu dějů
popsaných v zadání úlohy a specifikovat zadané údaje a ty, které je třeba vypočítat.
Nejobtížnějším krokem řešení je převedení slovního zadání na matematickou
formu. Vedle jednoznačné specifikace fyzikálních a chemických veličin
charakterizujících daný problém se jedná zejména o volbu vhodných vztahů mezi
těmito veličinami.
V případě správné volby postupu řešení by měl být výpočet již snadnou
záležitostí. Přesto však i v této části chemických výpočtů se často vyskytují
systematické i zcela zbytečné formální chyby. Vedle elementárních matematických
chyb mohou hrubé chyby pramenit z nevhodného použití jednotek a formální
chyby z nesprávné manipulace s přibližnými čísly. Výsledek nelze nikdy uvádět
s větší přesností než mají hodnoty vstupující do výpočtu.

Klíčová slova:

jednotky SI

pojmy

výpočty

roztoky

elektrolyty

rovnice

ideální plyn

chemické reakceObsah:
 • 1 Jednotky soustavy SI 5
  2 Názvosloví anorganických látek 7
  3 Základní chemické pojmy a výpočty 27
  3.1 Hmotnost atomů a molekul 28
  3.2 Látkové množství 32
  3.3 Složení soustavy 36
  3.4 Stanovení empirického vzorce 43
  4 Roztoky 49
  4.1 Vyjadřování složení roztoků 49
  4.2 Směšování a ředění roztoků 55
  4.3 Rozpustnost látek a krystalizace 60
  5 Zákony pro ideální plyn 66
  6 Chemické reakce a rovnice 76
  7 Výpočty z chemických rovnic 80
  8 Elektrolyty 92
  8.1 Elektrolýza 92
  8.2 Elektrolytická disociace 96
  8.3 Elektrodové potenciály 103
  Výsledky příkladů 108
  Příloha 116
  Literatura 119

Zdroje:
 • Klikorka J., Hanzlík J.: Názvosloví anorganické chemie, Academia, Praha 1987.
 • Hájek B., Jenšovský L., Klimešová V.: Příklady z obecné a anorganické chemie, SNTL Praha 1981.
 • Kalousová J. a kol.: Výpočty a cvičení z obecné a anorganické chemie, VŠCHT Pardubice 1988.
 • Flemr V., Holečková E., Uhrová M.: Anorganická chemie - chemické výpočty, VŠCHT Praha 1990.
 • Langfelderová H. a kol.: Anorganická chémia - príklady a úlohy v anorganickej chémii, Alfa Bratislava 1990.