Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Andragogika - Studijní opora pro kombinované studium

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
7 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4673
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
1 704 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vážené studentky, vážení studenti,
tento předkládaný materiál slouží jako opora Vašeho studia, které absolvujete v kombinované formě. Materiál je rozšířeným průvodcem studia, který máte zveřejněný v informačním systému pro studenty UJAK (IS Moggis).

V části vstupní informace naleznete anotaci předmětu, výstupy, kompetence, které získáte jeho absolvováním, a požadavky na jeho ukončení. Následuje přehled témat předmětu, přehled témat seminárních prací a specifické požadavky na ně. Přínosem tohoto materiálu je rozpracování jednotlivých přednášených témat, kde máte uvedeny základní pojmy, hlavní témata a anotaci k nim včetně odkazu na základní studijní literaturu. Literaturu uvedenou pod jednotlivými studijními tématy je třeba chápat skutečně jako základní. Dále je třeba využívat
i literaturu doporučenou dle instrukcí vyučujícího. Celkový seznam literatury a dalších zdrojů je uveden na konci studijní opory. V závěrečné části jsou obsaženy kontrolní otázky ke studijním tématům.

Klíčová slova:

mezinárodní organizace

institucionalizace

andragogika

vzdělávání

inovaceObsah:
 • Úvod 3
  1. Vstupní informace k předmětu 4
  2. Přehled témat předmětu 5
  3. Diskuze o celoživotním učení 6
  4. Vliv mezinárodních organizací 8
  5. Současná vzdělávací politika v ČR a EU. Základní dokumenty z oblasti vzdělávání 9
  6. Funkce vzdělávání dospělých - makrosociální pohled 10
  7. Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých 12
  8. Organizace vzdělávání dospělých 13
  9. Dospělý a vzdělávání dospělých v socializačních teoriích 14
  10. Dospělý v andragogice 16
  11. Osobnost vzdělavatele a jeho základní kompetence. Zvláštnosti pedagogické profese 17
  12. Úvod do didaktiky vzdělávání dospělých. Zásady a principy lektorské práce 18
  13. Organizační formy výuky, výukové metody a motivace. Hodnocení v oblasti vzdělávání dospělých 20
  14. Moderní a inovační přístupy ve vyučování a vzdělávání dospělých 22
  15. Souhrnné kontrolní otázky 24
  16. Seznam povinné a doporučené literatury a dalších zdrojů 28

Zdroje:
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2. 135 s.
 • BENEŠ, M. Andragogika-filozofie-věda. Praha: Eurolex Bohemia 2003. ISBN 80-86432-03-3. 122 s.
 • PALÁN, Z., LANGER, T. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7. 184 s.
 • Průcha, Jan, Veteška, Jaroslav. Andragogický slovník. 2., aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3960-1.
 • VETEŠKA, J. a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA Service, 2009. ISBN 978-80-87306-04-8. 344 s.