Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
2 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3455
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
849 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakter práva ES

N. V. Algemene Transport‑en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v. Netherlands Fiscal Administration; případ 26/62; rozhodnutí o předběžné otázce z 5. února 1963; [1963] ECR 1

Skutkový stav
Tím, že nizozemská vláda převedla formaldehyd z jedné tarifní třídy do druhé, fakticky zvýšila clo. Van Gend en Loos ‑ dovozce formaldehydu ‑ tvrdil, že takové převedení odporuje článku 12 Smlouvy. Holandský soud, který případ projednával, požádal o rozhodnutí o předběžné otázce: za prvé, zda jednotlivec se může před národním soudem dovolávat článku 12, za druhé, zda převedení do jiné tarifní třídy bylo porušením článku 12.
Belgická vláda ve svém podání uvedla, že k převedení došlo v důsledku protokolu v rámci Beneluxu, který by měl mít před Smlouvou EHS přednost. Výklad Smlouvy EHS by tudíž byl irelevantní a pravomoc Soudu by dána nebyla.

Soud rozhodl:
I ‑ Proces
Pokud jde o procesní správnost toho, že Tariefcommissie, soud či tribunál ve smyslu článku 177, se podle článku 177 Smlouvy EHS obrátila na Soud, nebyly vneseny námitky. Dále: k tomu, aby se Soud touto věcí zabýval z vlastní iniciativy, není důvodu.
II ‑ První otázka
Nizozemská a belgická vláda zpochybňují jurisdikci Soudu s odůvodněním, že žádost o rozhodnutí se netýká výkladu, nýbrž aplikace Smlouvy v souvislosti s nizozemským ústavním právem a zejména že Soud nemá pravomoc rozhodovat, i kdyby k tomu měl příležitost, zda Smlouva EHS má přednost před nizozemským zákonodárstvím nebo před jinou úmluvou, jejíž stranou se Nizozemsko stalo a jež se stala součástí holandského vnitrostátního práva. Řešení takového problému, tvrdí se, spadá do výlučné pravomoci národních soudů a může se stát předmětem podání podle ustanovení, zakotvených v článcích 169 a 170 Smlouvy.
Nicméně v tomto případě není Soud žádán, aby vynesl rozhodnutí o aplikaci Smlouvy podle zásad národního práva Nizozemska, což zůstává věcí národních soudů, ale ‑ v souladu s bodem (a) prvního odstavce článku 177 Smlouvy ‑ aby pouze vyložil dosah článku 12 této Smlouvy v kontextu práva Společenství a co do jeho důsledků pro jednotlivé osoby. Tento argument proto nemá právní základ.
Belgická vláda dále tvrdí, že Soud nemá pravomoc rozhodovat z toho důvodu, že žádná odpověď, kterou by Soud na otázku Tariefcommissie mohl dát, by neměla vliv na výsledek řízení před tím soudem probíhajícím.
Aby však soud v tomto případu pravomoc měl, je nutné pouze to, aby se položená otázka jasně týkala výkladu Smlouvy. Úvahy, které mohly národní soud či tribunál k volbě otázky vést, stejně jako význam, který v kontextu případu, jenž před sebou má, takovým otázkám přikládá, jsou z přezkumu Soudním dvorem vyloučeny.
Ze znění předložených otázek se podává, že se týkají výkladu Smlouvy. Soud má tudíž pravomoc na ně odpovědět.

Klíčová slova:

rozhodnutí

soudní dvor

judikatura

hospodařská soutěž

volný pohyb

asociační dohodaObsah:
 • Charakter práva ES
  „Van Gend en Loos“: N. V. Algemene Transport - en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v. Netherlands Fiscal Administration (26/62)
  F. Costa v. ENEL (6/64)
  „Francovich“: Andrea Francovich a jiní v. Italská republika (C-6/90 a C-9/90)
  Volný pohyb zboží
  „Statistický poplatek“: Komise v. Italská republika (24/68)
  „Dassonville“: Procureur du Roi v. Dassonville (8/74)
  „Cassis de Dijon“: REWE - Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (120/78)
  „Buy Irish“: Komise v. Irsko (249/81)
  „Keck“: Trestní řízení proti B. Keck a D. Mithouard (C-267 a C-268/91)
  „Obscénní zboží“: Regina v. M. D. Henn a J. F. E. Darby (34/79)
  Volný pohyb osob a služeb
  „Daily Mail“: The Queen v. H. M. Treasury and commissioners of Inland Revenue ex parte Daily mail and General Trust TLC (81/87) 34
  „Luisi and Carbone“: G. Luisi a G. Carbone v. Ministero del Tesoro (286/82 a 26/83)
  „German Insurance“: Komise v. Spolková republika Německo (205/84)
  Komise v. Francie (C-154/89)
  „Cowan“: I. W. Cowan v. Trésor Public (186/87)
  Komise v. Španělské království (C-45/93)
  Hospodářská soutěž
  „Continental Can“: Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. V. Commission (6/72)
  „Philip Morris - Rothmans“: British American Tobacco Company Ltd. and R. J. Reynolds Industries Inc. v. Commission (142/84 a 156/84)
  Životní prostředí
  „Dánské láhve“: Komise v. Dánsko (302/86)
  „Kysličník titanu“: Komise v. Rada (300/89)
  Asociační dohoda
  Řecká republika v. Komise (30/88)
  S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie (C-192/89)
  „Kus“: Kazim Kus v. Landeshauptstadt Wiesbaden (C-237/91)

Zdroje:
 • Leading Cases on the Law of the European Communities, sixth edition, edited by D. Curtin, M. van Empel, E. L. M. Völker, J. A. Winter; Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1994
 • Elektronická databáze práva ES - CELEX
 • Komise Evropských společenství v. Španělské království (C-45/93),
 • Řecká republika v. Komise Evropských společenství (30/88)
 • S. Z. Service v. Staatssecretaris van Justitie, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce (C-192/89)
 • Kazim Kus v. Landeshauptstadt Wiesbaden (C-237/91)