Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Historický vývoj ošetřovatelství ve světě a u nás

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
6 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
6302
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
2 348 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
3 Úvod
Ošetřovatelství má dnes nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí rozumíme soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců, rodin a osob, majících společné sociální prostředí nebo trpících obdobnými zdravotními obtížemi. Ošetřovatelství. je v dnešní době chápáno jako individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo potřebám vzniklých nebo pozměněných onemocněním.
Pro pochopení významu ošetřovatelství ve svých širokých souvislostech a možnost rozvíjet úroveň a formy ošetřovatelské péče v budoucnosti je důležité seznámit se s historickým vývojem ošetřovatelství jak ve světě, tak i u nás. Ve své práci se pokusím pojmenovat hlavní vlivy, které působily při formování ošetřovatelství, představit hlavní průkopníky ošetřovatelství a zachytit vývoj ošetřovatelství od jeho počátku do současnosti.

Klíčová slova:

ošetřovatelství

medicina

Anežka Přemyslovka

nemocnice

zdravotní pracovníkObsah:
 • 1 Obsah - 2 -
  2 Seznam použitých zkratek a symbolů - 3 -
  3 Úvod - 4 -
  4 Historický vývoj ošetřovatelství - 4 -
  4.1 Faktory ovlivňující vývoj ošetřovatelství - 4 -
  4.1.1 Vliv náboženství na vznik ošetřovatelství - 4 -
  4.1.2 Vliv starořecké medicíny - 5 -
  4.1.3 Vliv islámu - 5 -
  4.1.4 Vliv křesťanské víry - 5 -
  4.1.5 Vliv válek - 6 -
  4.2 Florence Nightingale - významná osobnost ošetřovatelství ve světě - 7 -
  4.3 Rozvoj ošetřovatelství v Americe - 9 -
  5 Historie českého ošetřovatelství - 9 -
  5.1 První zárodky ošetřovatelství - 9 -
  5.2 Anežka Přemyslovna - zakladatelka českého ošetřovatelství - 10 -
  5.3 Historický vývoj ošetřovatelské péče o ženu a dítě - 10 -
  5.4 Vznik prvních nemocnic - 10 -
  5.5 První ošetřovatelská škola v Praze - 10 -
  5.6 Státní dvouletá ošetřovatelská škola v Praze - 11 -
  5.7 Vliv druhé světové války - 11 -
  5.8 Vliv Sovětského Svazu na vývoj českého ošetřovatelství - 11 -
  5.9 Vznik Institutů pro další vzdělávání středních zdravotních pracovníků - 12 -
  6 Ošetřovatelství v současnosti - 12 -
  7 Závěr - 13 -
  8 Soupis bibliografických citací - 14 -

Zdroje:
 • ARCHALOUSOVÁ, Alexandra et al. Ošetřovatelská péče. Úvod do oboru ošetřovatelství všeobecného a zubního lékařství. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 2006. 295 s. ISBN 80-246-1113-9.
 • STAŇKOVÁ, Marta. Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie. 1. vydání. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. 1998. 50 s. ISBN 80-7013-263-9.
 • STAŇKOVÁ, Marta. Základy teorie ošetřovatelství. Učební texty pro bakalářské a magisterské studium. 1. vydání. Praha:Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum. 1996. 193 s. ISBN 80-7184-243-5.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše