Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Seminární práce - Didaktika psychologie a pedagogiky

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
7 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9927
Poslední úprava
20.03.2017
Zobrazeno
3 284 x
Autor:
kungs
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Tato práce se zabývá didaktikou psychologie a komunikace na střední zdravotnické škole. Obecně seznamuje s dokumenty MŠMT pro obor zdravotnický asistent střední zdravotnické školy. Obsahuje profil absolventa, učební plán oboru a učební osnovy předmětu psychologie a komunikace.

V další části již představuje konkrétní tématický plán, podle kterého je vedena výuka na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi v druhém ročníku oboru zdravotnický asistent.

Zvolené téma pro demonstraci výukové jednotky je podle učebních osnov tématický celek „Psychické procesy, stavy a vlastnosti“, téma „City (emoce) - závist“. Tématický celek je zařazen v části „teorie“, časová dotace na tento celek je 10 hodin.

Klíčová slova:

pedagogické dokumenty

komunikace

učebnice

psychologie

pedagogika

motivace

sebereflexe žákaObsah:
 • ÚVOD 4
  1. PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY 5
  1.1 Charakteristika školského zařízení 5
  1.2 Charakteristika oboru 6
  1.2.1 Profil absolventa 6
  1.2.2 Učební plán 11
  1.2.3 Učební osnovy předmětu 13
  1.2.4 Organizace školního roku 21
  1.2.5 Tématický plán 22
  2. PŘÍPRAVA NA HODINU PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE 24
  2.1 Úvodní informace 24
  2.2 Konkrétní cíl pro vyučovací hodinu zaměřenou na závist: 25
  2.2.1 Kognitivní : 25
  2.2.2 Psychomotorické: 25
  2.2.3 Afektivní : 25
  2.3 Stanovení dlouhodobých cílů pro tématický celek „Psychické procesy, stavy a vlastnosti“ - konkrétně emoce 26
  2.3.1 Kognitivní cíle dle Blooma: 26
  2.3.2 Kognitivní cíle dle Niemierka: 26
  2.3.3 Psychomotorické cíle dle Daeva: 27
  2.3.4 Afektivní cíle dle Kratwohla: 27
  2.4 Obsah učiva - stručný nástin 29
  2.4.1 City: 29
  2.4.2 Závist 30
  2.5 Didaktické pomůcky: 30
  2.6 Výukové metody 31
  2.6.1 Metoda č.1: metoda ANO-NE 31
  Metoda úvodní motivace, seznámení s probíranou látkou. 31
  2.6.2 Metoda č. 2: diskusní pavučina 32
  2.6.3 Metoda č. 3: práce s textem + následná diskuze 33
  2.7 Časový plán pro vyučovací hodinu na téma „Závist“: 34
  2.8 Zvláštní didaktický zřetel: 35
  3. UČEBNICE 36
  3.1 Posouzení didaktické efektivity učebnice 36
  3.1.1 Aparát prezentace učiva 36
  3.1.2 Aparát řídící učení 37
  3.1.3 Aparát orientační 37
  3.1.4 Koeficienty 38
  3.2 Další materiály 38
  4. MOTIVACE A ZÁJEM ŽÁKA 39
  5. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY 40
  5.1 Ústní zkoušení 40
  5.2 Didaktický test 40
  5.2.1 Příklad krátkého didaktického testu: 41
  6. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 42
  6.1 Horizontální v rámci 2. ročníku 42
  6.2 Vertikální vnitropředmětové 42
  6.3 Vertikální mezipředmětové 42
  7. SEBEREFLEXE UČITELE 43
  7.1 Sebereflexní deník 43
  7.2 Testy sebereflexe pro učitele 43
  7.3 Další metody sebereflexe: 43
  ZÁVĚR 44
  POUŽITÁ LITERATURA: 45
  SEZNAM PŘÍLOH 46
  PŘÍLOHY 47

Zdroje:
 • ČÁP, J. , MAREŠ, J. , Psychologie pro učitele. Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X
 • GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., Aktivizační metody ve výuce, prostředek, ŠVP. Olomouc: Hanex 2007, ISBN 978-8085783-73-5
 • KALHOUS, Z. , Základy školní didaktiky. Olomouc 1997. ISBN 80-7067-456-2
 • KALHOUS, Z.,OBST, O. Školní didaktika .1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. ISBN 80-7178-253-X
 • KRÁLOVÁ, M., Testy sebereflexe pro učitele. Cit. dne 10.6.2010. Dostupné on-line na http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet.
 • KUSÁK, P. , DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie A. VUP Olomouc, 1998. ISBN 80-7076-837-2
 • Magazín Dnes + TV, MF Dnes, č. 41/2009, článek str.22 Závidíš?, text WILKOVÁ, S.
 • MOJŽÍŠEK, L. Pedagogická diagnostika : teoretické principy a metody. 1.vyd. Praha : 1987.
 • ROZSYPALOVÁ, M., ČECHOVÁ, V., MELLANOVÁ, A. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium 2003, ISBN 80-7333-014-8
 • SKALKOVÁ, J. , Obecná didaktika. 2. vydání, Grada. ISBN 978-80-247-1821-7
 • Webová encyklopedie Wikipedie, česká verze. Cit. dne 10.6.2010. Dostupné na http://www.wikipedie.cz
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše