Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza funkcí lesů a návrh opatření pro podporu funkcí lesů ve vybraném segmentu lesa

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
3,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11006
Poslední úprava
16.10.2017
Zobrazeno
1 344 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Les je dominantní složkou krajiny, která významně ovlivňuje životní prostředí. Již po dlouhou dobu je ale kladen důraz spíše na funkci produkční a mnohdy se nehledí na ostatní funkce tolik důležité pro lidskou společnost. Jde právě o funkci klimatickou, hydrickou a edafickou, které ovlivňují prostředí kolem nás. Proto je vhodné si uvědomit, jakou cenu mají tyto funkce pro společnost, a srovnat ji právě s funkcí produkční, na kterou je často kladen největší důraz.

Cílem této práce je popsat vybraný segment lesa po stránce přírodních poměrů a zanalyzovat jeho funkce pro životní prostředí. Segment byl vybrán tak, aby byl co možná nejvíce věkově a pokud možno i druhově diverzifikovaný. Tento výběr je dán proto, aby bylo možno zanalyzovat, jakou funkci mají v životním prostředí jednotlivé věkové třídy, a také jednotlivé druhy dřevin.

Pro seminární práci z předmětu Funkce lesa v životním prostředí jsem si vybrala lokalitu v okolí města Blanska, jelikož je mi tato oblast poměrně známá a nachází se blízko místa mého bydliště.

Klíčová slova:

administrativně-správní zařazení

lesní porosty

hodnocení funkcí lesa

dřevoprodukce

organizační opatřeníObsah:
 • 1. Úvod 4
  2. Administrativně-správní zařazení 6
  2.1. Administrativní zařazení území a vymezení hranic 6
  2.2. Správní podmínky území 6
  3. Širší územní vztahy - přírodní poměry 7
  3.1. Geomorfologické poměry 7
  3.2. Geologické poměry 7
  3.3. Pedologické poměry 7
  3.4. Hydrologické poměry 8
  3.5. Klimatické poměry 8
  3.6. Vegetační poměry 8
  4. Popis lesních porostů území 9
  4.1. Rozbor stanovištních poměrů 9
  4.2. Popis lesních porostů 9
  4.3. Popis porostních skupin pro hodnocení funkcí lesa metodou Kvantifikace a hodnocení funkcí lesa 11
  5. Hodnocení funkcí lesa 12
  5.1. Vyjádření reálných potenciálů lesních porostů území 12
  5.2. Vyjádření Reálných efektů lesních porostů území 14
  5.3. Vyjádření faktoru aktuálního společenského zájmu v lesích 16
  5.4. Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů území 16
  6. Ocenění sociálně-ekonomické významnosti základních mimoprodukčních funkcí lesa 19
  6.1. Cena dřevoprodukční funkce 19
  6.2. Cena funkce lesa chovu zvěře a myslivosti 19
  6.3. Cena nedřevoprodukční funkce lesa 19
  6.4. Cena hydrických funkcí lesa 19
  6.5. Cena půdoochranných funkcí lesa 20
  6.6. Cena vzduchoochranných funkcí lesa - vázání CO2 20
  6.7. Cena zdravotně-hygienických funkcí lesa 20
  6.8. Cena kulturně-naučných funkcí lesa 20
  6.9. Celková cena segmentu 20
  7. Návrh opatření pro plnění funkcí lesů 21
  7.1. Vymezení podporovaných funkcí 21
  7.2. Organizační opatření 21
  7.3. Technická opatření 21
  8. Závěr 23

Zdroje:
 • Demek, J. a kol., (1987). Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno, Academia, 584 s.
 • Holuša O., Štěrba T., Holušová K., (2014): Lesnicko-typologické základy ochrany lesa. Mendelova univerzita v Brně
 • Klimo, E. (2003): Lesnická pedologie (skriptum). MZLU v Brně.
 • Němeček, J. et al. (2001; 2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha, ČZU Praha spolu s VÚMOP Praha
 • Quitt, E., 1975. Klimatické oblasti ČSR 1:500 000. Brno: Geografický ústav ČSAV.
 • Rejšek, K. (1999): Lesnická pedologie - cvičení (skriptum). Brno: MZLU v Brně
 • Šišák, L., Švihla, V., Šach, F., 2003. Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesů. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR.
 • ÚHUL, (2000): Oblastní plán rozvoje lesů PLO 30, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n L., pobočka Brno
 • Vyskot,I.: Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Nakladatelství 131 Margaret, (2003). 168 s. ISBN 80-900242-1-1.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše