Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Semestrální práce z předmětu Marketing - Jogurt Activia

«»
Přípona
.docx
Typ
semestrální práce
Stažené
5 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11476
Poslední úprava
31.01.2018
Zobrazeno
649 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Za předmět marketingové analýzy jsme si zvolili jogurt Activia. Nejprve představíme produkt jako takový, dále značku Activia a prodejce Danone, jeho cíle a strategie. Dále představíme podobu českého trhu s jogurty. Poté se podíváme na námi provedené situační analýzy - marketingový mix, analýzu konkurence, Porterův model pěti sil, analýzu PESTLE a další. Poslední částí práce je dotazníkové šetření, ve kterém se spotřebitelů ptáme na jejich povědomí o Activii, jejich spokojenost s tímto produktem, a zda jsou nakloněni zavedení nové příchutě, popřípadě jaké.

Cíl práce
Hlavním cílem této seminární práce je zjistit, zda by se nechaly zvýšit prodeje Activie a to přes např. uvedení nové příchutě.
Vedlejším cílem za pomocí situační analýzy bylo zmapovat trh, vnitřní situaci ve firmě a její strategie, přiblížit čtenáři produkt Activii a v neposlední řadě se podívat na přímé konkurenty, které cílí na stejné zákazníky jako Activie.

Metodika práce
V rámci situační analýzy došlo ke sběru dat z internetových a knižních zdrojů. Byla vypracována kompilace shrnující vnitřní situaci firmy a její strategie. Došlo ke zmapování trhu s jogurty a k analýze konkurence. Byla vytvořena analýza vybraného produktu Activie, kterým se praktická část zaobírá. Praktická část se opírá o výsledky dotazníků, které byly použity jako primární zdroj dat.

Klíčová slova:

marketing

situační analýza

analýza konkurence

pest analýza

marketingové nástrojeObsah:
 • Obsah: 2
  Úvod 3
  Cíl práce 3
  Metodika práce 3
  Charakteristika zkoumaného subjektu: 4
  Jogurt Activia 4
  Druhy výrobků Activia 4
  Prodej mléčných výrobků Activia 5
  Trh s jogurty na území České republiky 5
  Danone 7
  Historie 7
  Strategie Firmy 7
  Další cíle společnosti Danone 8
  Životní prostředí 8
  Projekt uhlíková stopa 9
  Situační analýza jogurtu Activia bílá 9
  Marketingový mix 4P a STP 9
  SWOT analýza 11
  Analýza konkurence 12
  Porterův model pěti sil 13
  Analýza makroekonomických ukazatelů 13
  Pest analýza 13
  Politické (politicko-právní) faktory: 14
  Ekonomické faktory: 14
  Sociálně kulturní faktory: 15
  Technické faktory: 15
  Vlastní dotazníkové šetření 16
  Zhodnocení výsledků vyplývajících z dotazníkového šetření 22
  Návrh marketingových nástrojů 23
  Závěr 23
  Zdroje 24

Zdroje:
 • HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, ISBN 80-85424-88-6.
 • Výroba jogurtu. Activia [online]
 • Jogurt Activii si už nekoupíte. Danone mění strategii. Zprávy aktuálně [online]
 • Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy. Robert Němec [online]
 • SWOT analýza. Managementmania. [online]
 • Pest analýza [online]
 • Ceny jogurtů [online]
 • Dotazníkové šetření Jogurt Activia (výsledky průzkumu), 2015
 • DANONE.com [online]