Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Seminární práce z předmětu Pedagogická a sociální psychologie

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
2 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10109
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
3 291 x
Autor:
kungs
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Část 1
Charakteristika vývojových období dospívání - prepuberta, puberta. Charakteristika psychických procesů, sociální a citový vývoj, fyzické změny. Zásady přístupu k dospívajícím jedincům.

Úvod
Dospívání je pro jedince velmi složitý proces, ve kterém prochází řadou komplikovaných změn. Dochází k utváření všech složek osobnosti, hledání vlastní identity, kladení otázek „kdo jsem?“, „co jsem?“. Vznikají pochybnosti o sobě samém, hledání svého místa ve společnosti, snaha patřit k nějaké společenské skupině, přicházejí první myšlenky na osamostatnění se. Tělo dospívajícího jedince prochází fyzickým vývojem, dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků a změně fyzické stránky.
Období dospívání je vymezeno mezi 11. až 20. rokem života. Věkové rozdělení je pouze orientační. U každého jedince dochází k individuálnímu rozvoji. U dívek pozorujeme znaky dospívání o 0,5-1 rok dříve než u chlapců. V literatuře najdeme nejčastěji rozdělení do tří věkových skupin.
- Prepuberta (10-13 let)
- Puberta (13-16 let)
- Adolescence (16-20 let)
V následujícím textu se zaměříme především na období prepuberty a puberty.

Klíčová slova:

prepuberta

puberta

výchova

psychologie

pedagogika

konstruktivizmus

osobnost učiteleObsah:
 • Úvod 3
  Prepuberta 3
  Psychické procesy 3
  Sociální a citový vývoj 4
  Fyzické změny 4
  Puberta 5
  Psychické procesy 5
  Sociální a citový vývoj 5
  Fyzické změny 6
  Výchova 6
  Cíle výchovy 7
  Struktura a hierarchie cílů 7
  Dělení cílů 7
  Determinace výchovných cílů 8
  Funkce cílů 8
  Příprava učitele na vyučování předmětu psychologie a pedagogika. 9
  Tradiční a konstruktivistický přístup k vyučování 10
  Tradiční přístup: 10
  Konstruktivistický přístup: 11
  Vlastnosti učitele psychologie a pedagogiky 12
  Charakterové vlastnosti osobnosti učitele: 12
  Profesní vlastnosti učitele: 12
  Problémy spojené s realizací výuky psychologie a pedagogiky 12
  Předložte Vámi připravenou vyučovací hodinu psychologie nebo pedagogiky, která bude dokumentovat Vámi zvolený přístup. Odůvodněte a obhajte zvolený postup. 13
  Zdroje 15

Zdroje:
 • ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4062-1.
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie: pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010-. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3270-1.
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 8024724332.
 • A. VALIŠOVÁ, H. KASÍKOVÁ (EDS.), eds. a AUTORSKÝ KOLEKTIV MIROSLAV BUREŠ .. [ET AL.]. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 8024733579.
 • ANDRŠOVÁ, Alena. Aktuální otázky didaktiky psychologie. Praha, 2007. Rigorózní. Vedoucí práce Ilona Gillnerová.
 • ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007.
 • DUŠOVÁ, Bohdana. Pedagogika a didaktika. 1. vyd. Ostrava, 2006.
 • OBST, Otto. Didaktika sekundárního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc, 2006.
 • ČADÍLEK, Miroslav a Aleš LOVEČEK. Didaktika odborných předmětů. 2.vyd. Brno, 2015
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše