Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Rozdílnost strategie na spotřebním a průmyslovém trhu

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11393
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
1 352 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V této práci bych Vás chtěla seznámit zejména s pojmy, které se týkají průmyslového a spotřebního trhu. Mojí prací bych ráda poukázala na specifika a charakteristiky těchto trhů, dále pak hlavní faktory ovlivňující chování spotřebitele, vlivy působící na odběratele a na chování průmyslového zákazníka, kupní chování organizací, kupní rozhodnutí u průmyslového zákazníka a spotřebitele. Touto prací bych chtěla přiblížit problematiku rozdílnosti strategie na spotřebním a průmyslovém trhu.

1. ÚVOD

Základním úkolem marketingových manažerů při vytváření marketingové koncepce je porozumět kupnímu chování na cílovém trhu. Trh se skládá z kupujících a kupující se od sebe liší v jednom nebo více ohledech. Mohou se lišit svými zájmy, kupní silou, geografickým rozmístěním, kupními postoji a kupními zvyky. Tyto vlastnosti mohou být použity při segmentaci trhu. Společnosti stále častěji používají cílený marketing, jenž pomáhá prodávajícím lépe rozpoznat tržní příležitosti. Prodávající mohou vyvíjet správnou nabídku pro každý cílový trh co nejefektivněji. Cílený marketing vyžaduje tři hlavní kroky. Prvním krokem je segmentace trhu - proces, jímž je trh rozdělen na odlišné skupiny kupujících, kteří mohou požadovat specifické výrobky nebo marketingové mixy. Existují různé způsoby, jak segmentovat trh a rozvinout profily výsledných tržních segmentů. Druhým krokem je tržní cílení - proces měření atraktivity segmentů a výběru jednoho nebo několika segmentů pro podnikání. Třetím krokem je tržní umísťování- proces uplatnění životaschopného soutěžního postavení firmy a její nabídky u každého cílového trhu. Jestliže prodávající rozdělí trh podle více charakteristik, pohybuje se od tržních segmentů k tržním výklenkům. Tržní segment je velká část trhu. Tržní výklenek je menší, speciálně utvořený segment. Zatímco segment přitahuje několik konkurentů, výklenek jich přitahuje méně.
Tato práce přibližuje problematiku rozdílnosti strategie na průmyslovém a spotřebním trhu. V první části práce je popsán průmyslový trh a v další části spotřební trh. Cílem je poukázat na specifika a charakteristiky těchto trhů. V samotném závěru práce jsou vytyčeny nejdůležitější informace, týkající se pochopení celé problematiky výše uvedených trhů.

Klíčová slova:

Průmyslový trh

spotřební trh

zákazník

spotřebitel

odběratel

segment

marketing

B2BObsah:
 • 1. Úvod 4
  2. Průmyslový trh 4
  2.1 Definice průmyslového trhu 4
  2.2 Specifika průmyslových trhů 5
  2.3 Další charakteristiky průmyslových trhů 6
  2.4 Kupní rozhodnutí u průmyslového zákazníka 6
  2.4.1 Realizace kupního rozhodnutí 6
  2.5 Průmyslový kupní proces 7
  2.6 Hlavní vlivy působící na odběratele 8
  2.7 Základy segmentace průmyslových trhů 9
  3. Spotřební trh 9
  3.1Charakteristika spotřebního trhu 9
  3.2 Model chování spotřebitele 10
  3.3 Hlavní faktory ovlivňující chování spotřebitele 10
  3.4 Kupní rozhodování 11
  3.4.1 Kupní role 11
  3.4.2 Typy kupního jednání 12
  3.4.3 Etapy kupního rozhodovacího procesu 12
  3.5 Základy pro segmentaci spotřebních trhů 12
  4. Závěr 13
  7. Seznam použitých zdrojů 14
  Přílohy i

Zdroje:
 • ASSAEL, Henry: Costumer Behavior and Marketing Action.Boston, Kent Publishing Co., 1987, 87s.
 • BOYD, Harper W.-LEVY Sidney J.: Promotion: A Behavioural View.Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1967,38 s.
 • KOTLER, Philip: Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Děčín, Victoria Publishing, 1992,179-185 s.
 • ROBINSON Patrick J.-FARIS Charles W.-WIND Yoram: Industrial Buying and Creative Marketing.Boston, Allyn and Bacon, 1967,14 s.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše