Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Institucionální rámec evropské integrace - prezentace

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
5448
Poslední úprava
30.03.2015
Zobrazeno
1 109 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stručná anotace předmětu

- Tento kurz navazuje na bakalářský kurz, který detailně pojednával o institucích Evropské unie, rozhodovacích procedurách a jednotlivých politikách a oblastech spolupráce v EU. Kurz rozšiřuje získané poznatky ve směru empirickém i teoretickém.
- Popíšeme nejaktuálnější vývoj institucionálního rámce evropské integrace. Budeme sledovat soudobý reformní proces od jeho počátku na přelomu tisíciletí, přes neúspěšnou Smlouvu o Ústavě pro Evropu až po současnou Lisabonskou smlouvu. Zaměříme se na změny v institucionálním uspořádání a rozhodovacích mechanismech, které přináší Lisabonská smlouva a na aktuální stav jejich implementace do každodenního fungování Evropské unie.
- Za druhé se zastavíme u politických a praktických otázek zapojování České republiky do fungování Evropské unie. Připomeneme a zhodnotíme i české předsednictví v Radě EU.
- Za třetí se soustředíme na politickou debatu o budoucnosti Evropské unie. Představíme si jednotlivá ideová a normativní východiska účastníků této debaty. S ohledem na historický kontext se budeme věnovat tématům finality institucionálního uspořádání evropské integrace, demokratického deficitu a role Evropy/EU ve světě. Zachytíme základní kontury debaty vedené na úrovni EU i specifika debaty české.
- V poslední části shrneme akademickou reflexi procesu evropské integrace. Představíme si nejdůležitější teoretické hypotézy a modely, kterými se akademická sféra pokouší odpovědět na otázku, jaké jsou obecné příčiny (evropské) integrace. Představíme si i nejdůležitější modely rozhodovacího procesu na úrovni EU.

Klíčová slova:

evropská integrace

klíčové změny

lisabonská smlouva

rada evropské unie

evropský parlament

evropská komiseObsah:
 • Stručná anotace předmětu
  Podmínky pro splnění studijních povinností
  Obsah přednášek
  Literatura
  Lisabonská smlouva historické pozadí
  Evropský konvent
  IGC 2004 a Smlouva o Ústavě pro Evropu
  SÚE: klíčové změny I
  SÚE : klíčové změny II
  SÚE: neúspěšná ratifikace
  Příprava reformní smlouvy
  Lisabonská smlouva (Reformní smlouva)
  Lisabonská smlouva
  Lisabonská smlouva I
  Lisabonská smlouva II
  EVROPSKÁ RADA - RADA EU
  Rada Evropské unie
  Struktura Rady EU (+ Evropská rada)
  Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  Evropská rada
  Předseda Evropské Rady
  EVROPSKÁ KOMISE
  Evropská komise I
  Evropská komise II
  EVROPSKÝ PARLAMENT
  Evropský parlament I
  Evropský parlament II
  Složení Evropského parlamentu po volbách 2009
  Vývoj smluvní základny EU
  Evropské organizace
  Rozšiřování Schengenského prostoru (podpis Schengenské dohody)
  Rozšiřování eurozóny
  Euro v Evropě
  ČESKÁ REPUBLIKA V EU
  Vnitrostátní koordinační mechanismus I
  Vnitrostátní koordinační mechanismus II
  Reprezentace ČR v institucích EU
  Předsednictví ČR v Radě EU

Zdroje:
 • Fiala, Petr - Pitrová, Markéta (2009): Evropská unie. Brno: CDK.
 • Ivo Šlosarčík (2005): Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
 • Beneš, Vít a Braun, Mats (2010): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (Ed.): Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 12-38.
 • Kratochvíl, Petr (2008): Teorie evropské integrace. Praha: Portál.