Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Oceňování podniku - T-Mobile Czech Republic, a.s.

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
8 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
4402
Poslední úprava
28.10.2014
Zobrazeno
2 618 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Pro svou seminární práci z předmětu oceňování podniku jsem si vybral společnost T-Mobile, Czech Republic, a.s.

Cílem této práce je popsat zvolené charakteristiky společnosti, provedení relevantních analýz společnosti včetně rozboru těchto analýz a následného sestavení finančního plánu a provedení ocenění samotného podniku.

2. Analýza makroprostředí

Vývoj ekonomiky v roce 2004 souhrnně odpovídal původním předpovědím spojeným především s uplatněním první fáze reformy veřejných financí a se začleněním do evropských struktur (EU), i když se projevila řada spíše pozitivních odchylek v očekávaných trendech a ukazatelích.

Příznivější podmínky pro ekonomiku ČR je možno spojovat jak se zlepšeným hospodářským vývojem v zahraničí, zejména v Evropě, tak se samotným vstupem do EU, resp. na její jednotný vnitřní trh. Stalo se skutečností, že z očekávaných „šancí a rizik“ vstupu převážily spíše šance a rizika se projevila mírněji, což potvrdil např. vývoj cenové
hladiny, výrazný růst zahraničního obchodu, ale i trendy průmyslové a stavební produkce, znatelně zlepšená důchodová situace podnikatelské sféry a další ekonomické jevy. Souhrnným resultátem vývoje se stal zrychlený hospodářský růst ČR při kvalitativně příznivější skladbě tvorby HDP, resp. při zvýšeném růstu výdajů na investice a progresivním zvýšení exportu vč. výrazného poklesu schodku obchodní bilance, a to při
zpomalení konečné spotřeby domácností a při poklesu spotřeby ve veřejném sektoru.

Klíčová slova:

makroprostředí

analýza

telekomunikace

SWOT analýza

likvidita

aktivita

finanční plánObsah:
 • 1. Úvod
  2. Analýza makroprostředí
  2.1. Spotřeba domácností a maloobchodní trhu
  2.2. Pozice telekomunikace v národním hospodářství
  2.3. Analýza telekomunikačního prostředí
  2.4.Analýza vnějšího prostředí
  2.5. Analýza telekomunikace
  2.6. Charakteristika společnosti
  2.6.1. Historie společnosti
  2.6.2. Vedení společnosti
  2.6.3. Analýza vnitřního potenciálu podniku T-Mobile Czech republic, a.s
  2.6.3.1. Analýza SWOT
  3. Finanční Analýza
  3.1. Analýza vstupních údajů
  3.1.1. Horizontální analýza rozvahy a výkazů zisků a ztrát
  3.1.2. Vertikální analýza rozvahy a výkazů zisků a ztrát
  4. Poměrové ukazatele
  4.1. Ukazatel rentability
  4.2. Ukazatel likvidity
  4.3. Ukazatel aktivity
  4.4. Struktura kapitálu (zadlužení)
  4.5. Ukazatel Kapitálového trhu
  4.6. Pracovní kapitál - WC
  4.7. Finanční páka
  4.8. Výpočet EVA
  5. Finanční plán
  5.1. Metody plán. Položek závislých na tržbách
  5.2. Finanční plán výsledovky a rozvahy
  6. Ocenění podniku
  6.1. Stanovení diskontní míry
  6.2. Stanovení tempa růstu g
  6.3. Výpočet FCFF
  6.4. Výpočet FCFF
  6.5 Výpočet dvoufázového modelu FCFF
  6.6. Výpočet dvoufázového modelu FCFE
  6.7. Stanovení ocenění společnosti T-Mobile, Czech Republic, a.s.
  7. Přílohy
  7.1. Rozvaha
  7.2. Výsledovka
  7.3. Doplňující informace
  8. Použité zdroje

Zdroje:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše