Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Diplomová práce - Příčiny schodku státního rozpočtu ČR (ekonomické a právní souvislosti)

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
4 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4446
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 237 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Státní rozpočet je nejvýznamnějším veřejným rozpočtem, protože soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy. Je nejdůležitějším finančním nástrojem využívaným ústřední vládou v hospodaření státu, k financováním státních netržních
činností. Je nejvýznamnějším nástrojem stabilizační politiky státu. Vezmeme-li v úvahu všechny tyto charakteristické vlastnosti státního rozpočtu, není s podivem, že problematika deficitu státního rozpočtu a jeho ekonomicko-politické důsledky, byly a bezesporu jsou jednou z nejdiskutovanějších otázek jak samotné ekonomické teorie, tak i praktické hospodářské politiky. Se situací, kdy výdaje státu převyšují příjmy, se historie setkává již několik století. Původně se deficit objevoval pouze jako jev doprovázející války, mimořádné události či období výrazných hospodářských poklesů. Zatímco v prvních dvou třetinách 20. století byly rozpočtové schodky typické zejména pro rozvojové země, od poloviny sedmdesátých let 20. století se stávají trvalým jevem veřejných financí v naprosté většině vyspělých ekonomik včetně České republiky.

Klíčová slova:

státní rozpočet

deficit

typologie

schodek rozpočtu

právní úpravaObsah:
 • Obsah -2-
  Úvod -4-
  1 Státní rozpočet -6-
  1.1 Státní rozpočet jako ekonomický nástroj -6-
  1.2 Funkce státního rozpočtu -8-
  1.3 Rozpočtový proces -9-
  1.4 Rozpočtové zásady -13-
  2 Obsah státního rozpočtu -15-
  2.1 Obecné vymezení obsahu -15-
  2.2 Příjmy státního rozpočtu -16-
  2.3 Výdaje státního rozpočtu -19-
  3 Vývoj bilance státního rozpočtu ČR -23-
  Rok 1993 -23-
  Rok 1994 -23-
  Rok 1995 -25-
  Rok 1996 -26-
  Rok 1997 -27-
  Rok 1998 -29-
  Rok 1999 -30-
  Rok 2000 -32-
  Rok 2001 -33-
  Rok 2002 -34-
  Rok 2003 -35-
  Rok 2004 -37-
  4 Deficit státního rozpočtu -41-
  4.1 Pojem deficit -41-
  4.2 Typologie rozpočtových deficitů -41-
  4.3 Teoretické přístupy k deficitu -45-
  4.4 Rozpočtový deficit (argumenty pro a proti) -48-
  5 Příčiny schodku státního rozpočtu a jeho řešení -52-
  5.1 Příčiny obecně -52-
  5.2 Důsledky deficitu státního rozpočtu -54-
  5.3 Způsoby řešení deficitu státního rozpočtu -55-
  5.4 Konvergenční kritéria -57-
  6 Příčiny schodku státního rozpočtu v ČR -59-
  6.1 Obecné vymezení situace v ČR -59-
  6.2 Konkrétní příčiny schodku státního rozpočtu -62-
  6.3 Návrh možného řešení daného problému -71-
  7 Právní úprava rozpočtových pravidel -76-
  7.1 Obecná charakteristika rozpočtových norem -76-
  7.2 Jednotlivé právní normy -77-
  7.3 Právní úprava mandatorních výdajů -78-
  Závěr -80-
  Seznam použité literatury -83-
  Resumé -85-

Zdroje:
 • Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003
 • Dvořák, P. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997
 • Dvořák, P. Mandel, M.: K typologii rozpočtových deficitů. Finance a úvěr, 1995
 • Dvořák, P. Exogenní vlivy, rozpočtový deficit a veřejný dluh. Finance a úvěr, 1992
 • Hamerníková, B. a kol. Veřejné finance. Praha: Victoria Publishing, 1996
 • Hamerníková, B. - Kubátová, K.: Veřejné finance, 1. vydání, Praha, Eurolex Bohemia, 2000
 • Klaus, V. Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí, Praha: CEP, 2002
 • Marková, H.:Rozpočtové právo, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001
 • Mrkývka, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita, 2004
 • Peková, J. Veřejné finance úvod do problematiky, 3. vydání, Praha: ASPI, 2005
 • Samuelson, P., A., Nordhaus W. E. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991
 • Urban, J. Základy teorie národního hospodářství. Praha: Aspi Publishing, 2003
 • Žák, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. vydání, Praha: Linde, 2002