Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
4,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
3293
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 218 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jméno: Ondřej

Věk: 12 let

Diagnóza: středně těžká mentální retardace, ADHD, vadné držení těla, zkrácená achillova šlacha bil., těžká porucha statiky a dynamiky hrudní páteře, vada řeči. Aktuální projevy a výkony zasahují v mentálních složkách na úroveň 2, 8 až 5, 2 let vývojového věku.


Oblasti, ve kterých Ondra potřebuje speciálně pedagogickou podporu (+ zdůvodnění):

Hrubá motorika
Hodně ovlivněna vadným držením těla; samostatný pohyb - klátivá chůze; na jedné noze dokáže stát pouze s dopomocí; zvládá chůzi po špičkách, poskoky i chůzi pozpátku; při hře s míčem - zvládá hod oběma rukama horním obloukem i chycení míče oběma rukama s přimáčknutím na hrudník; zrcadlově nedokáže přesně napodobovat pohyby v horní části těla.
= zařazovat do výuky drobné cviky a rozcvičování - v případě Ondry je třeba přítomnost a dopomoc učitele - rozvoj hybnosti, nápodoba cviků, cvičení na velkých míčích apod. Ondra má strach z cvičících nástrojů - snažit se tento strach pomalými kroky překonat - začít jednoduchými nástroji, využít třeba i canisterapie, když se nebojí vylézt na bednu pejsek, nemusí se bát ani Ondra…Vzhledem k vadnému držení těla stále procvičovat správné sezení na židli, příp. využít také kompenzačních pomůcek. Je třeba předcházet zhoršování vadného držení těla, které by vedlo k dalším zdravotním i edukačním obtížím.

Klíčová slova:

grafomotorika

kresba

ovály

kruhy

vnímání

motivace

pracovní list

hodnoceníObsah:
 • Úkoly:
  1/ Vvytvořte postup pro rozvoj grafomotoriky a nácvik psaní velkých písmen
  2/ Program pro osvojování písmen a vyhledávání písmen v textu

Zdroje:
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra; HAVEL, Jiří. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno : Paido, 1999. 81 s. ISBN 8085931648.
 • KŘIVÁNEK, Zdeněk. Mimotřídní práce v počátečním čtení : metodická příručka. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 66 s.
 • KŘIVÁNEK, Zdeněk; WILDOVÁ, Radka. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 141 s. ISBN 8086039552.
 • TREUOVÁ, Hana. Speciální pedagogika : pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce. 3. přeprac. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1998. 87 s. ISBN 8085808587.
 • TREUOVÁ, Hana. Speciální pedagogika : pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky a smyslového vnímání. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1995. 47 s. ISBN 8085808366.
 • TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě správně číst. 1. vyd. Praha : Práce, 1996. s. ISBN 8020803815.
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Vyd. 2. Brno : Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 10. Praha : Portál, 2003. 263 s. ISBN 8071788007.
 • Básničky pro malé i velké
 • Dětské básně a písně
 • Kalamajka. Básničky na rozcvičení.
 • Prostorová orientace - definice