Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12012
Poslední úprava
30.04.2018
Zobrazeno
1 194 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Definice praktického problému

Námi řešenou společností je národní (česká) pobočka velké mezinárodní firmy zabývající se výrobou a prodejem potravinových výrobků a cukrovinek. ABC představuje přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Společnost má pobočky v mnoha státech světa, její hlavní organizační složka sídlí ve Švýcarsku. V čele celé firmy ABC stojí generální ředitel.

V České republice se společnost skládá z hlavního ústředí sídlícího v Praze, kde je umístěno marketingové, ekonomické a personální oddělení a hlavního skladu na jižní Moravě.

Zbytek zaměstnanců pracuje ve svých určených regionech, administrativní záležitosti vyřizují z domova. Jedná se ve většině o obchodní zástupce, jejichž hlavní činností je kontakt se zákazníky a odborné poradenství.

Celkový počet zaměstnanců v centrále nepřesahuje 100 osob, obchodních zástupců je cca 60 a jsou rozděleni do několika týmů, které jsou dále děleny na českou a moravskou část.

Zatímco zaměstnanci centrály pracují na jednom místě, ostatní zaměstnanci se setkávají pouze na pravidelně organizovaných poradách, školení a pracovních akcích.

Firma si uvědomuje, že k dosažení svých cílů se podílejí nejen vyspělé technologie a plánování výroby, ale také lidé, jejich práce, společné úsilí a výkon. Aby firma byla vysoce konkurenceschopná a lépe dosahovala svých cílů, musí mít dostatečně motivované pracovníky, kteří pak odvádí lepší výsledky než málo či vůbec motivovaní pracovníci. Zároveň se snaží udržet, tedy stabilizovat, své nejlepší pracovníky, kteří se významně podílí na rozvoji organizace. Avšak z interních dokumentů, jako je výkaz zisků a ztrát a ze zprávy předložené personálním oddělením, bylo zjištěno, že hlavním problémem firmy v posledních dvou letech je klesající výkonnost zaměstnanců a vyšší fluktuace, nedostatečná motivace, absentérství, nízká výkonnost a nízká loajalita. Což je indikátorem nevhodně zvolených motivačních prostředků.

Klíčová slova:

praktický problém

definující rozsah

výzkumné otázky

operacionalizace

sběr dat

intervenceObsah:
 • 1. Definice praktického problému
  2. Dosavadní poznatky definující rozsah a charakter problému
  3. Současné způsoby řešení (popis programové teorie)
  4. Formulace výzkumné otázky
  5. Výzkumná operacionalizace
  6. Metody sběru dat
  7. Návrh cíle budoucích opatření (intervencí)

Zdroje:
 • Armstrong, M. 2007. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.
 • Robbins, S., P. 2004. Personální management. Praha: Grada
 • Plamínek, J. 2007. Tajemství motivace. Praha: Grada Publishing.
 • Bedrnová, E., Nový, I. 2007. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press.
 • Nakonečný, M. 1992. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press.
 • Provazník, V., Komárková, R. 1996. Motivace pracovního jednání. Praha: Vysoká škola ekonomická.
 • Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B. 2001. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck.
 • Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
 • Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Žižlavský, M. 2005. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. Brno: Masarykova univerzita.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše