Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Program Začít spolu v Mateřské školce

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
2,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
3274
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
1 342 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Historie

Program Začít spolu byl zpracován na popud Sorosových nadací v New Yorku (Open Society Fund), Střediskem dětského rozvoje Georgetownské univerzity. Cílem bylo vypracovat vzdělávací program, který by zahrnoval evropské tradice ve výchově malých dětí a zároveň který by vycházel z teorií a praktických postupů Programu Head Start ze spojených států. Tento vzdělávací program byl realizován v 17 evropských zemích (např. Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Slovensku, Slovinsku, Česká republika aj.). Hlavním záměrem bylo v těchto zemích umožnit dětem výchovu a vzdělání v demokratických principech, při respektování individuálních osobnostních zvláštností, vedení ke kritickému myšlení a zodpovědnému jednání.

V roce 1994 oslovili zástupci Open Society Fund spolu s magistráty a obecními úřady ředitele mateřských škol s nabídkou realizování programu Začít spolu. Školy, které měly o spolupráci zájem, získaly finance na vybavení tříd i na školení všech učitelek. K tomuto roku se program začal uskutečňovat v 10 mateřských školách v ČR (např. Praha, Brno, Frýdek-Místek, atd.). Ze začátku pomáhal školám tzv. rodinný koordinátor, který zapojoval aktivně rodiče do edukačního procesu ve škole i mimo ni. Ve školách se zřizovaly tzv. rodičovské místnosti, ve kterých se rodiče scházeli a kde měli k dispozici knihovnu, hračky atd. Zároveň došlo ke zřízení funkce asistenta pedagoga, který učiteli pomáhal s přípravou i samotnou edukací.

V roce 1996 vyvstala otázka, co s dětmi, které se dosud v MŠ vzdělávaly dle tohoto programu, a které měly nastoupit do základního vzdělávání. Rodiče těchto dětí a zainteresovaní učitelé a ředitelé škol iniciovali potřebu návaznosti programu i v základním vzdělávání. Od září tohoto roku se program Začít spolu rozjel v 9 základních školách. Před zahájením školního roku se uskutečnila první letní škola, kde se učitelé seznámili s filosofií programu.

Klíčová slova:

východiska

hlavní znaky programu

integrované učení

plánování

spolupráce

rodičeObsah:
 • Historie
  Program Začít spolu v mateřské škole
  Teoretická východiska
  Hlavní znaky programu
  Tematické plánování
  Integrované učení
  Individualizace a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  Spolupráce s rodiči
  Pedagog v programu Začít spolu
  Jak by měl vypadat den v mateřské škole?
  Centra aktivit (CA)
  Domácnost
  Ateliér
  Dílna
  Knihy a písmena
  Dramatika
  Pokusy a objevy
  Kostky
  Manipulační a stolní hry
  Voda - písek
  Hudba
  Školní zahrada
  Vycházky a výlety
  Mezinárodní pedagogické ISSA standardy pedagogické péče
  Den v MŠ s programem Začít spolu
  Hospitace ze dne 9. dubna 2010
  Osobní názory na program Začít spolu
  Alžběta Fikarová
  Hana Janurová
  Použitá literatura

Zdroje:
 • Gardošová, J., Dujková, L. a kol.: Vzdělávací program Začít spolu - Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha : Portál, 2003. s. 160 ISBN 80-7178-815-5.
 • Historie vzdělávacího programu Začít spolu v ČR
 • Mezinárodní pedagogické ISSA standardy pedagogické péče