Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Subjekty obchodního práva - vypracované zkouškové otázky

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8204
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
1 707 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Subjekty obchodně právních vztahů - přehled, charakteristika, podnikání zahraničních osob, odlišení subjektů a závazkových seskupení (sdružení, tiché společenství)

1) Podnikatel
Právní úprava podnikatele je upraveno nově v občanském zákoníku (NOZ), v části první, hlavě II, díle 5.

Podnikání a podnikatel
Podnikání
Pojem podnikání není v NOZ výslovně vymezen, avšak jeho znaky vyházení z úpravy podnikatele v § 420 odst. 1 jedná se tady o výdělečnost činnost, kterou samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává podnikatel, a to živnostenským či obdobným způsobem, která je vykonávána soustavně za účelem dosažení zisku.
Podnikatel (§ 420 NOZ)
Podnikatelem je každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele (§ 420 odst. 1).
NOZ opouští koncepci §2 ObchZ, že podnikatelem je osoba nadaná podnikatelským oprávněním. Nově je základním kritériem, že podnikatelem je ten, kdo provozuje podnikatelskou činnost, přičemž se vymezují charakteristické znaky této činnosti.
Podnikatelem je dále i každá (není rozhodný její soukromoprávní nebo veřejnopr. základ) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, popř. osoba, jednající jejím jménem nebo na účet podnikatele - přidáno v souladu s EP, pro účely ochrany spotřebitele, jsou to osoby, pro které není významný zisk veřejné služby, obecně prospěšné činnosti (nemocnice, veřejná doprava...). Může to být osoba veřejného práva, důležité ale je, že uzavírá smlouvy s určitým obsahem.

§ 421 Zápis v obchodním rejstříku
(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.
(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. - FO provozující svobodná povolání (advokáti, exekutoři, veterináři…) - povolení udělují profesní komory
Ustanovení § 421 říká, že se vlastnost podnikatele přičítá tomu, kdo je zapsán v OR - podmínky určuje rejstříkový zákon. Podpůrně je stanoveno pravidlo (vyvratitelná právní podmínka), že v pochybnostech se vlastnosti podnikatele přisoudí vždy tomu, kdo má příslušné podnikatelské oprávnění. Je to ale sekundární pravidlo, rozhodné pro soukromé právo je, jak se daná osoba v právním styku chová.

Klíčová slova:

obchodně právní vztahy

podnikatel

obchodní společnosti

koncernové právo

základní kapitál

vklad

družstvoObsah:
 • 1. Subjekty obchodně právních vztahů - přehled, charakteristika, podnikání zahraničních osob, odlišení subjektů a závazkových seskupení (sdružení, tiché společenství)
  2. Jednání podnikatele
  3. Zveřejňování údajů o podnikatelích - obchodní rejstřík, obchodní věstník
  4. Obchodní společnosti a družstva - základní vymezení, shody a rozdíly obou právních forem podnikání
  5. Vznik obchodní společnosti, vznik družstva
  6. Zrušení a zánik obchodní společnosti a družstva
  7. Koncernové právo, ovládání a ovlivňování
  8. Orgány obchodních korporací a jejich systém (působnost a vzájemné vztahy orgánů, tvorba vůle orgánu a jeho jednání, kontrolní procesy…)
  9. Postavení členů orgánů obchodních korporací (ustavení do funkce a předpoklady jejího výkonu, smlouva o výkonu funkce, odpovědnost a sankční mechanismy)
  10. Podíly na obchodních společnostech a dispozice s nimi
  11. Právní postavení společníků obchodních společností a členů družstev
  12. Základní kapitál a vklad
  13. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - srovnání shod a rozdílů
  14. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost - srovnání shod a rozdílů
  15. Družstva, spořitelní a úvěrová družstva