Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Psychologie kreativity - prezentace

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3263
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
1 358 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- Schopnost pohotově nacházet nové způsoby jak přistupovat k řešení problémů a uspořádávat látku (aranžování výkladní skříně → skládání symfonie)
- Nejvyšší specifický lidský způsob řešení problému
- Činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty, jež mají společenský význam

- Schopnost rozpoznat závažnost problému nebo tématu, kt. Ležely bez povšimnutí často po mnoho let ostatním lidem přímo na očích (Pavlovův postřeh, že psi slinili už při zaslechnutí kroků zřízence přinášejícího jim potravu.)

- Senzitivita k problémům - vnímání, vyhledávání
- Fluence - plynulost - schopnost produkovat ↑ množství myšlenek
- Flexibilita - odlišné myšlenky, přístupy
- Elaborace - pečlivé vypracování myšlenek
- Redefinice - schopnost definovat jiným způsobem

Klíčová slova:

psychologie

kreativita

tvořivost

divergentní myšlení

škola

podpora

rozvojObsah:
 • Psychologie kreativity
  Kreativita = komplex schopností
  Příklady dělení tvořivosti
  Počátky tvořivé aktivity
  Stadia tvůrčího výkonu
  Zkoušky divergentního myšlení
  Hodnocení zkoušek divergentního myšlení
  Tvořivost a škola
  Organizace práce ve třídě
  Podpora tvůrčího učení
  Negativní působení na rozvoj tvořivosti
  Použitá literatura

Zdroje:
 • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha: Portál, 2003.
 • Kusák, P., Dvořílek, P.: Pedagogická psychologie A. Olomouc: Univ. Plackého, 1998.