Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce

«»
Přípona
.doc
Typ
analýza
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12007
Poslední úprava
30.04.2018
Zobrazeno
1 164 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Aktivní podpora a pomoc zaměstnávání a stabilnímu začlenění Romů na formálním pracovním trhu patří mezi jednu z nejvíce diskutovaných otázek současné české politiky zaměstnanosti. Názory na podporu této strategie se velmi různí. Na jedné straně lze poměrně často zaznamenat hlasy odborníků z úřadů práce o malém zájmu a aktivitě romských uchazečů nalézt pracovní uplatnění na trhu práce a o malé efektivitě opatření APZ, která jsou vynakládána pro uvedenou rizikovou skupinu. Na druhé straně skutečnost, že romská pracovní síla má dlouhodobé uplatnění na trhu práce, je nesporně faktorem, který rozhodným způsobem ovlivňuje pokrok celého procesu začleňování Romů do širšího společenského prostředí. Integrace na trhu práce přináší dalekosáhlé důsledky v různých oblastech života Romů. Zvyšuje jejich životní šance na uplatnění v širší společnosti. Současně tato aktivizace znamená zpravidla ukončení i pasivní podpory v podobě vyplácení sociálních dávek a snižuje riziko ‚morálních hazardů‘ spojených s jejich zneužíváním.

Myšlenka o významu integrace Romů na trh práce se stala východiskem hlavních strategických dokumentů současné národní sociální politiky jako jsou Národní akční plány zaměstnanosti (NAPZ) a Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 - 2006 (NAPSZ). Stala se rovněž jedním z hlavních předpokladů tvorby vládní Koncepce romské integrace na rok 2005, která se pokouší formulovat priority a úkoly jednotlivých veřejných politik vzájemně provázaným způsobem. Stala se tedy jednou z rozhodujících priorit celé české sociální politiky zaměřené na chudé, sociálně vyloučené a v tomto rámci především romské obyvatelstvo.

Klíčová slova:

pracovní trh

hlavní příčiny

vyvolávání problémů

vyrovnávající mechanismy

cílové skupiny

intervenceObsah:
 • 1. Charakteristika problémů Romů na českém pracovním trhu
  2. Hlavní příčiny vyvolávající problémy
  3. Současné služby a vyrovnávací mechanismy
  4. Závěry a doporučení
  5. Cílové skupiny pro intervenci
  Literatura

Zdroje:
 • Beck, U. The New Brave World of Work. Polity Press: Cambridge 2000
 • ČSÚ 2002. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrových šetření pracovních sil. 4. čtvrtletí 2001. Český statistický úřad: Praha 2002
 • Granovetter, M. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 1973, No 78, pp. 130-180
 • Gallie, D.; Paugham, S.; Jacobs, S. Unemployment, Poverty and Social Exclusion. Is There a Vicious Circle of Social Exclusion? European Societies, 2003, No 5 (1), pp. 1-32.
 • Ivanov, A.; Zhelyazkova, A.; Slay, B.; Márczis, M.; Vašečka, M.; O´Higgins, N.; Cace, S.; Sirovátka, T. Avoiding The Dependency Trap. The Roma in Central and Eastern Europe. United Nations Development Programme: Bratislava 2002
 • Radičová, I. Hic Sunt Romales. Fullbrightova komísia SR, Nadácia S.P.A.C.E.: Bratislava 2001
 • Sen A. Inequality Re-examined. Sage: Oxford 1992
 • Sirovátka, T.; Rákoczyová, M. Aktivní politika zaměstnanosti v ČR v druhé polovině devadesátých let. Sociální politika, 2001, č. 11, s. 17-20.
 • Výzkum interetnických vztahů 2002. Zpráva z projektu Phare „Improvement of Relations between the Roma and Czech Communities“. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Brno 2002
 • Zpráva o stavu romské komunity. (Bratinkova zpráva) 1997. Materiál pro jednání vlády ČR Praha 1997 (nepublikováno)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše