Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Autismus - prezentace

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
9 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3270
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
2 025 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Autismus

- Obecněji pervazivní vývojové poruchy nebo poruchy autistického spektra (PAS)
- Pervazivní - všeprostupující, jsou zasaženy všechny složky osobnosti jedince
- Pochází z řeckého slova autos - sám

Projevy

- Rozmanité, zcela individuální
- Kvalitativní postižení v tzv. triádě:
- komunikace
- sociální interakce
- představivost (stereotypní okruh zájmů)

Projevy

- Nesnáší změny
- Echolálie
- Nemazlí se
- Nevyhledávají oční kontakt
- Abnormální smyslové reakce
- Chybí spontaneita a tvořivost ve hře
- Neprojevují zájem o lidi
- Mohou být agresivní


Klíčová slova:

autismus

poruchy

rettův syndrom

aspergerův syndrom

projevyObsah:
 • Autismus
  Projevy
  Etiologie
  Dělení autismu
  Pervazivní vývojové poruchy
  Dětský autismus
  Atypický autismus
  Rettův syndrom
  Jiná dezintegrační porucha v dětství
  Hyperaktivní porucha sdružená s MR a stereotypními pohyby
  Aspergerův syndrom
  Diagnostika
  Literatura

Zdroje:
 • Bartoňová, M. Bazalová, B., Pipeková, J.: Psychopedie - texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007.150 s. ISBN 978-80-7315-144-7.
 • Beyer, J.: Autismus a hra. Praha : Portál, 2006. 98 s. ISBN 80-7367-157-3
 • Čadilová, V.: Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Praha : Portál, 2007. 243 s. ISBN 978-80-7367-319-2
 • De Clercq, H.: Mami, je to člověk, nebo zvíře?. Praha : Portál, 2007. 102 s. ISBN 978-80-7367-235-5
 • Gilberg, Ch., Peeters, T.: Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2008. 122 s. ISBN 978-80-7367-498-4
 • Haddon, M.: Podivný případ se psem. Praha : Argo, 2003. ISBN 80-7203-541-X
 • Hrdlička, M., Komárek, V.: Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 206 s. ISBN 80-7178-813-9
 • Howlin, P.: Autismus u dospívajících a dospělých. Praha : Portál, 2005. 295 s. ISBN 80-7367-041-0
 • Kaufman, B. N.: Son-rise, zázrak pokračuje. Bratislava : Barracuda, 2004. 365 s. ISBN 80-969237-8-1
 • Lawson, W.: Život za sklem. Praha : Portál, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7367-389-5
 • Schopler, E.: Autistické chování. Praha : Portál, 1997. 303 s. ISBN 80-7178-133-9
 • Schopler, E.: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-292-5
 • Shattock, P.: Biologické aspekty autismu. Praha : Autistik
 • Strunecká, A.: Přemůžeme autismus?. Blansko : Almi, 2009. 263 s. ISBN 978-80-90434-400
 • Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006. 453 s. ISBN 80-7367-091-7
 • Vermeulen, P.: Autistické myšlení. Praha : Grada Publishing, 2006. 130 s. ISBN 80-247-1600-3
 • Williams, D.: Nikdo nikde. Praha : Svoboda, 1995. 228 s. ISBN 80-2050-4621