Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 249   |   Strana 1 / 7


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 14x
Podnikatelská etika a etické chování organizace
98,6%
0,1 4x
Strategie organizační reformy v oblasti budování pracovních týmů
97,9%
0,1 10x
Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce
97,0%
0,3 0x
Řízení znalostí v organizaci
96,1%
0,2 2x
Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci
95,8%
0,1 0x
Organizační vzdělávání
95,2%
0,1 0x
Soudní dvůr - Instituce EU
94,9%
0,5 0x
Stabilizace a motivace dobrovolníků v neziskové organizaci
94,7%
0,1 3x
Expertíza uplatnění dobré praxe při práci se seniory v ČR
93,6%
0,3 0x
Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,6%
0,5 0x
Návrh projektu evaluačního výzkumu - Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,5%
0,5 0x
Aplikace stakeholderského přístupu
93,4%
0,1 0x
Francouzská veta vůči Velké Británii
92,7%
0,1 0x
Vypracované testové otázky z předmětu Personální analýza
92,3%
7,0 1x
Přínosy rekvalifikací pro osoby s nízkým vzděláním v okrese Brno-město
92,3%
0,3 0x
Terénní služby - Středisko pečovatelské služby Brno-střed
92,3%
0,1 0x
Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace
92,3%
0,2 0x
Vypracované otázky k testu z predmetu Evaluační výzkum
92,3%
1,1 6x
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
92,3%
1,6 0x
Stav řešení problémů sociální exkluze ve vybraných regionech ČR
92,3%
0,3 0x
Ideas for Budget and Policy Reform: Reviewing the Debate on Cohesion Policy 2014+
92,3%
0,4 0x
Vypracovaný státnicový okruh - Úvod do studia kultury
92,3%
5,3 0x
Projekt do předmětu Personální analýza - Polyglot - jazyková škola, s.r.o.
92,3%
0,2 0x
Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
92,3%
0,2 0x
Studijní materiál ke zkoušce na předmět Úvod do komunikačních studií
92,3%
0,3 0x
Vypracované otázky ku testu z předmětu Moderní politické dějiny Evropy - 3 varianty
92,3%
0,2 12x
Statě z povinné literatury - Úvod do studia dějin médií
92,3%
0,3 0x
Projekt malé firmy - Palačinkovo - „Palačinka pro každého“
92,3%
1,7 0x
Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
92,3%
1,4 0x
Otázky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
92,3%
0,2 3x
Vypracovaný státnicový okruh - Teorie masové komunikace
92,3%
1,1 3x
Řízení znalostí (Knowledge Management) - Databáze nejlepších praktik
92,3%
0,3 0x
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
92,3%
1,0 0x
Přínosy rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané
92,2%
0,9 0x
Spokojenost s domácí péčí v Brně pohledem seniorů
92,2%
2,0 0x
Vliv vybraných faktorů na stabilizaci zaměstnanců
92,2%
0,2 0x
Výpisky ke státnicím - Úvod do studia dějin médií
92,2%
0,2 0x
Critically assess whether European Union social policy can be characterised as Europeanised. Provide evidence and examples drawn from E. U. social policy areas to support your asse
92,1%
0,1 3x
Sociální práce - vypracované otázky ke státnicím
92,0%
2,2 29x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: