Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Organizační vzdělávání

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12037
Poslední úprava
07.05.2018
Zobrazeno
1 196 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod- Určení cíle plánované organizační reformy

Pro vypracování seminárního úkolu jsem si zvolil fiktivní organizaci, jejíž problémy jsem si sám vymyslel. Firma, kterou jsem si zvolil pro vypracování seminárního úkolu je fiktivní střední podnik, zaměstnávající kolem jednoho sta zaměstnanců. Firma působí v oblasti telemarketingu a zabývá se oslovováním potenciálních klientů, kterým nabízí své služby po telefonu.

Firma se však potýká se zvýšenou fluktuací na pozicích operátorů telemarketingu.

Zaměstnanci této sekce si stěžují, že při prvním nástupu do zaměstnání sice probíhají vstupní školení, ale jsou pouze velmi slabého informativního charakteru. Pořádně tedy netuší, jaké jsou cíle firmy, jaká je její a co mohou očekávat od své pozice, jaká jsou jejich práva a povinnosti a rovněž často nerozumí produktu, který prodávají.

Co se týká vnitřní situace firmy, tento problém může vést k nízké atraktivitě firmy pro potenciální zaměstnance. Dále se tento problém může projevit špatnou atmosférou uvnitř firmy, která by mohla vést k propadu pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců. Z vnějšího pohledu na situaci firmy může tento problém mimo jiné způsobit špatnou pověst firmy a to nejen mezi potenciálními zaměstnanci, ale také například pro možné kupující daných produktů, což by se mohlo projevit například ušlými zisky.

Klíčová slova:

teambuilding

interní rotace

call centrum

motivace lidí

zaměstnanec

reformní cíleObsah:
 • Úvod- Určení cíle plánované organizační reformy
  Swot analýza telemarketingové společnosti:
  Příležitosti pro plánování organizační reformy
  Hrozby pro plánování organizační reformy
  Silné stránky organizace z hlediska reformních cílů
  Slabé stránky organizace z hlediska reformních cílů
  Původní a alternativní cíl
  Druhá část seminární práce
  Strategie změny
  Teoretické myšlenkové koncepty
  Koncept učící se organizace
  Motivace lidí ve firmě
  Maslowova Hierarchie potřeb
  E-learning
  Interní rotace
  Metoda zpětné vazby (feedback)
  Jazykové vzdělávání
  Teambuilding
  Organizační zajištění reformy
  Manažer call centra
  Supervizor/teamleader
  Lektor nebo kouč
  Zaměstnanec
  Kontrola činnosti a vyhodnocení
  Použitá literatura
  Internetové zdroje

Zdroje:
 • Armstrong, M. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada ,1999.
 • Bartoňková, H. Firemní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010.
 • Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007.
 • Santlerová K. a kol. Telemarketing v praxi: Jak profesionálně telefonovat se zákazníky. Praha: Grada, 2011.
 • Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004.
 • Vodák J., Kucharčíková A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše