Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Závěrečný projekt - Metodologie 2

«»
Přípona
.doc
Typ
závěrečná práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3282
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
1 721 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Výzkumné téma: Raná péče
Výzkumný problém: Služby rané péče poskytované státním a nestátním zařízením
Výzkumná otázka: Jak se liší hodnocení klientů služeb rané péče poskytované státním a nestátním zařízením v Jihomoravském kraji?

V současné době se stále více ukazuje nutnost a důležitost poskytování služeb rané péče nejen samotným dětem s postižením, ale také jejich rodinám a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá (viz Raná péče: Analýza situace v Evropě - Klíčové aspekty a doporučení, dostupné z www.european-agency.com). Ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vyplývá, že služby rané péče mohou poskytovat jak státní, tak nestátní organizace.
Cílem výzkumu je pomocí analýzy dokumentů a rozhovorů s klienty středisek analyzovat a srovnat postupy konkrétních zařízení poskytujících ranou péči, metody práce s klienty, přístupy k rodinám, zjistit rozdíly v poskytování služeb, klady a možné zápory práce v uvedených zařízeních. Hlavním cílem je zjistit osobní hodnocení rodin na poskytované služby, porovnat tato hodnocení co se týče státní a nestátní sféry.

Klíčová slova:

péče

služby

kvalitativní výzkum

sběr dat

terénní poznámky

sběr datObsah:
 • Výzkumné téma:
  Výzkumný problém:
  Výzkumná otázka:
  Hlavní výzkumná otázka:
  Vedlejší výzkumné otázky:
  Volba výzkumné strategie:
  Metoda sběru dat:
  Scénář rozhovoru:
  Možné praktické a etické problémy při výzkumu:
  Terénní poznámky a záznam z prvního realizovaného rozhovoru:
  Námět k modifikaci výzkumného návrhu:
  Seznam relevantní literatury:

Zdroje:
 • Hradilková, T., Pilařová, M. (ed.): Sborník 1998 : Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Praha : O.S. Futurum, 1999. 110 s.
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 1997. 147 s. ISBN 9788071784296.
 • Landy, S., Menna, R.: Early intervention with multi-risk families : an integrative approach. Brooks Publishing, 2005. 501 s. ISBN-13: 9781557666918.
 • McWilliam, P.J., Winton P.J., Crais, E.R.: Practical strategies for family-centered early intervention. 1996. 198 s. ISBN-13: 9781879105942.
 • Soriano, V.: Raná intervence v Evropě : organizace služeb, pomoci dětem a rodinám : trendy v 17 evropských zemích. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání : Praha, 2000. 96 s.
 • Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Praha : Karolinum, 2005. 247 s. ISBN 9788024608778.
 • Tranová, B. (ed.): Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Praha : SRP Praha, 1998. 113 s. ISBN: 97-880-23832-679.
 • Van Dijk, C.R.A., Van Gendt, C.J. (ed.): Looking forvard : developments in early intervention for children with visual impairment. Nijmegen : Bartimans, Seusis, Visio Loo Erf, 2002. 119 s. ISBN 9789071534423.
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše