Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Návrh zlepšení systému recyklace obalů s polyethylentereftalátu

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
1,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3961
Poslední úprava
11.08.2014
Zobrazeno
1 335 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Není to tak dlouhá doba, co spotřebitelé ve většině případů kupovali nápoje ve skleněných lahvích. V dnešní době je výskyt nápojů ve skleněných obalech mnohem sporadičtější. Výjimkou jsou případy, kdy nápoj slouží k přímé spotřebě např. v restauracích nebo kavárnách, kde nealkoholické i alkoholické nápoje jsou podávány ve skla. Plastové obaly pronikly i do takových oblastí, jako je pivovarnictví nebo vinařství. Hlavní roli hrají zejména obaly z polyethylentereftalátu (dále PET), které vytlačují z trhu ostatní obalové materiály, jako jsou zmíněné sklo, plechovky, karton či polyvinylchlorid. Důvodem rychlého šíření obalů z plastů je skutečnost, že tyto láhve nabízí spotřebitelům daleko větší komfort, jsou lehké, nerozbitné a snadno uzavíratelné. Stoupající spotřeba tohoto materiálu je motivována v poslední době především distribucí balené vody, která v současné době je na špici odbytu průmyslu obalových nápojů. S jistotou lze říci, že obal PET se stal celosvětovým trendem. Cílem diplomové práce je návrh zlepšení systému recyklace obalů z PET, případně inovace výrobní technologie používané ve firmě. Potřebné informace jsem čerpal z dostupné literatury, ale především od odborníků ze společnosti, která se specializuje na recyklaci nápojových PET obalů.
Významným faktorem, který může napomoci řešit problém plastových obalů, je povědomí veřejnosti o významu sběru a recyklace PET lahví. Ač žijeme v moderní době, mnoho lidí netuší co se děje s PET lahví po spotřebování jejího obsahu. Netuší, jak může být tento materiál užitečný, bohužel se k tomu i staví. Přesto se Česká republika v oblasti třídění neustále zlepšuje a v porovnání s Evropou nezaostává, ba naopak.
Vyspělost recyklačních technologií a počet společností na trhu PET lahví či PET vloček neustále roste. I z tohoto lze odvodit, že po materiálu roste poptávka, proto je důležité, aby se spotřebitelé lépe seznámili, jak se s odpady zachází. Mnohdy totiž za osud druhotných surovin v netříděném komunálním odpadu může právě nevědomost spotřebitele.
Jak prohlásil před několika lety Americký chemik G. T. Seaborg, nositel Nobelovy ceny za chemii „není daleko společnost, kdy materiálová situace bude doslova obrácená. Všechen odpad, který se nyní nazývá druhotnou surovinou, se stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby pro budoucnost“.

Klíčová slova:

logistika

identifikace

PET

charakteristika

plasty

recyklace

legislativa

zálohování

odpad

zpracování

třídění

technologieObsah:
 • Úvod 10
  1 Reverzní logistika 11
  1.1 Definice 11
  1.2 Vývoj reverzní logistiky 12
  1.3 Zpětný management v reverzní logistice 13
  1.3.1 První linie zpětného managementu 13
  1.3.2 Druhá linie zpětného managementu 14
  2 Základní charakteristika a identifikace PET 15
  2.1 Co je polyethylentereftalát 15
  2.2 Odpadní plasty 16
  2.3 Dělení plastů 17
  2.4 Porovnání vratné skleněné lahve versus nevratné PET láhve 20
  3 Recyklace plastů a její metody 22
  3.1 Recyklace plastů 22
  3.1.1 Materiálová recyklace 22
  3.1.2 Surovinová recyklace 23
  3.1.3 Chemická recyklace 23
  3.2 Metody recyklace 24
  3.2.1 Technologie suchých recyklačních postupů 24
  3.2.2 Technologie mokrých recyklačních postupů 25
  3.2.3 Chemická recyklace 26
  4 Recyklace odpadů PET v městě Brně 27
  4.1 Podíl PET v komunálním odpadu 27
  4.1.1 Dotřídění tříděných odpadů na dotřiďovací lince 29
  4.1.2 Fyzikální recyklace - PET drť 29
  4.1.3 Možnosti využití recyklátu z PET lahví 30
  5 Legislativa a zákony 31
  5.1 Zákon o odpadech 32
  5.1.1 Původce odpadů 33
  6 Zálohování PET lahví 34
  6.1 Situace ČR a zahraničí 34
  6.2 RVM automaty (Reverse Vending Machine) 35
  6.3 Zálohované jednocestné nápojové obaly 35
  7 Popis technologie na zpracování odpadu PET 36
  7.1 Popis technologického postupu nakládání s odpadem 38
  7.2 Využití recyklované PET 41
  7.3 Kvalitativní podmínky dodávaných PET lahví 42
  7.4 Barvy láhví 43
  7.5 Balení 43
  7.6 Řešení kvalitativních rozdílů 43
  7.7 Vývoj nákupních a prodejních cen 44
  8 Analýza nákladů systému třídění a zpracování PET lahví 46
  8.1 Analýza nákladů spojené se tříděním a zpracováním PET láhví 46
  9 Návrh zlepšení technologického systému recyklace 49
  9.1 Problém recyklace ve firmě 49
  9.2 PVC třídič 50
  9.3 Stanovení základních podmínek pro hodnocení efektivnosti 52
  9.4 Analýza efektivnosti investice 52
  9.5 Identifikace rizik 56
  Závěr 57
  Seznam použitých zdrojů
  Seznam zkratek
  Seznam obrázků
  Seznam grafů
  Seznam příloh
  Přílohy

Zdroje:
 • BOŽEK, F., URBAN, R., ZEMÁNEK, Z.: Recyklace, Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov 2003, ISBN 80-238-9919-8
 • Dokumentace k územnímu řízení. Modřice (CZ): PETKA CZ, a.s., 2010
 • DUCHÁČEK, V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. VŠCHT, Praha, 1995, 354 s. ISBN 80-7080-241-3.
 • HORÁKOVÁ, Helena. Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 3.přepr.vyd. Praha: Profess Consulting, 1998, 236 s. ISBN 80-852-3555-2
 • KRENÍKOVÁ, V. Odpadové hospodárství. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E.Purkyne, 1999. 130 s. ISBN 80-7044-213-1
 • MLEZIVA, Josef. Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2000, 537 s. ISBN 80-859-2072-7.
 • Odpady: Odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii. Praha: Economia, a.s. ISBN 1210-4922.
 • Rogers, D.S., Tibben-Lembke, R.S.. Going backwards: Reverse Logistics trends and practices. 1999. Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, P.A.
 • ŘÍMANOVÁ, Dana. Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s komentářem. 2. aktualiz. vyd. k 1.1.2001. Praha: Polygon, 2000, 255 s. ISBN 80-727-3025-8
 • SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. ISBN 80-251-0573-3
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 81 s. ISBN 80-210-3848-9.
 • ŠUTA, M.: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica, Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4
 • Technologie drcení PET lahví. Brno (CZ): Brnometal s.r.o., 2011