Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ve společnosti Tesla V.T. MIKROEL, s.r.o.

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
1 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
4367
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
838 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD
Všichni se shodují na tom, že nízká jakost produktů je pro podnik špatná. Na jedné straně zákazníci, které podnik zklame nízkou jakostí svých produktů, se zpravidla již nevrátí a svou získanou zkušenost si nechají pro sebe, ale na straně druhé se jakost také spojuje s cenou a náklady. Požadavek, aby za nízkou cenu byla nabízena vysoká kvalita, se zpravidla překládá jen v reklamě. Realita je však o něco rozdílnější. V dnešním konkurenčním prostředí musí každý výrobce počítat s tím, že jakost jeho produktů bude vzájemně poměřovaná a hodnocena. Čím dál častěji se totiž zákazníci rozhodují pro dražší kvalitu než aby v budoucnosti nesli důsledky špatné jakosti něčí práce, umocňovanými často i nízkou spolehlivostí. Většině výrobců se již potvrdilo, že zákazník se rychle přizpůsobí nové, lepší, kvalitě, a že není ochoten k jakýmkoliv ústupkům či tolerování chyb na straně výrobce či dodavatele.
Je bezesporu příjemným zjištěním, že řada podnikatelských subjektů se v oblasti péče o jakost s těmito novými tendencemi velice rychle vyrovnala. Na českém trhu působí již tisíce firem, jejich systém zabezpečování jakosti odpovídá mezinárodnímu standardu ISO řady 9000, řada producentů vlastní výrobkové certifikáty či jiná osvědčení jakosti pro své výrobky, které je opravňují k distribuci i v zahraničí, včetně náročných trhů EU či USA.

Klíčová slova:

jakost

integrace

perspektiva

audit

plánování

procesy

marketingObsah:
 • Poděkování 2
  Prohlášení 3
  Abstrakt 4
  Klíčová slova 5
  1. ÚVOD 7
  2. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 9
  2.1 Podstata jakosti 9
  2.2 Význam a požadavky jakosti 12
  2.3 Trend ISO k integraci do systému managementu 14
  2.3.1 Koncepce managementu jakosti 15
  2.3.2 Přístupy zabezpečování jakosti ve smyslu ISO 9000 16
  2.3.3 Firemní dokumentace a její struktura 23
  2.4 Perspektivy vývoje přístupů řízení jakosti 25
  2.4.1 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 26
  2.4.2 Některé další přístupy 31
  2.5 Audity 32
  2.5.1 Druhy auditů 33
  2.5.2 Fáze auditu 35
  2.5.3 Certifikace 42
  2.6 Proč zavést ISO a jaké přináší výhody 45
  3. PRAKTICKÁ ČÁST 46
  3.1 Představení společnosti Tesla V.T. MIKROEL, s.r.o. 46
  3.2 Analýza současného stavu 47
  3.2.1 Strategie společnosti 47
  3.2.2 Plánování 48
  3.2.3 Kontrola 48
  3.2.4 Šíření informací 49
  3.2.5 Současné zabezpečování jakosti 49
  3.2.6 Problematické oblasti 50
  3.3 Návrh systému managementu jakosti 51
  3.3.1 Cíle a úkoly jakosti 51
  3.3.2 Příručka jakosti - návrh zabezpečení nejdůležitějších činností v systému managementu jakosti 52
  3.3.2.5 Systém managementu jakosti 56
  3.3.3 Mapa procesů 57
  3.3.4 Návrh organizačních směrnic 58
  3.3.5 Návrh struktury instrukcí 70
  3.3.6 Návrh pracovních náplní 80
  4. Závěr 81
  Seznam literatury 83
  Přílohy 84

Zdroje:
 • CORRIGAN, J.P. The Art of TQM. Quality Progress, July 1995
 • ČSN EN ISO 9000, Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, Praha, ČSNI, 2006
 • ČSN EN ISO 9001:2001, Systémy managementu jakosti - Požadavky, Praha, ČSNI, 2002
 • ČSN EN ISO 9004:2001, Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti, Praha, ČSNI, 2002
 • HARDJONO, T.W. - HAVE, S. - HAVE, W.D. The European Way to Excellence. How 35 European manufactring, public and service organisations make use of quality management, Brussels. European Commision 1996, ISBN 19013-0500-7
 • HORÁČEK, V. Poslání auditů v podnikovém systému jakosti, In: Management jakosti, VUT Brno, 1993
 • JURAN, J.M. - GRYNA, F.M. Juran´s Quality Control Handbook, 4 vyd. New York, McGraw-Hill Book Company 1988, ISBN 00703-3176-6
 • Korporace, Riadenie kvality vo firme, I. díl. Žilina, MASM 1995
 • NENADÁL Jaroslav, Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, 2004, ISBN 80-7261-110-0
 • The EFQM Excellence Model 1999. Brussels, EFQM 1999
 • VEBER, J. a kol, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, Praha 2002, ISBN 80247-1782-1