Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Zavedení eura v ČR - připravenost a důsledky pro podnikovou sféru (aplikace)

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4347
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
817 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Tato diplomová práce je zaměřena na strukturu a způsob fungování Evropského měnového systému (EMU), význam měny euro, na možné fungování jednotné měny v České republice a zejména na připravenost a důsledky pro podnikovou sféru v České republice.

Cíl diplomové práce
Cílem této práce je nastínit změny v ekonomickém systému České republiky po vstupu do EMU, ekonomické dopady členství a jeho výhody a nevýhody společně s využíváním eura.

Hlavní otázky diplomové práce
- Jak funguje Evropská měnová unie?
- Co je to Evropská centrální banka a jaká je její role?
- Jaké jsou výhody a nevýhody nahrazení původní měny měnou euro?
- Jaké jsou principy fungování tohoto měnového systému?
- Jaké jsou zásadní změny, výhody a nevýhody v ekonomice ČR po vstupu České republiky do EMU?
- Co znamená vstup do EMU pro podnikatelskou sféru v ČR?

Klíčová slova:

integrační proces

ekonomika

měnová unie

evropská centrální banka

euro

Slovensko

podnikáníObsah:
 • Poděkování 2
  Prohlášení 3
  Abstrakt 4
  Abstract 5
  Obsah 6
  1. Úvod 8
  1.1. Metodologie 8
  1.2. Informační zdroje 9
  1.3. Pozadí diplomové práce 9
  2. Postup evropského ekonomického integračního procesu 11
  2.1. Volný pohyb zboží 12
  2.2. Odstranění fyzických překážek na hranicích 13
  2.3. Odstranění technických překážek obchodu 14
  2.4. Odstraňování daňových překážek 15
  2.5. Počátky jednotné měny 17
  2.6. Wernerova zpráva a vytvoření paralelní měny 19
  2.7. Mechanismus směnných kursů 22
  2.8. Struktura a způsob fungování Evropského měnového systému 24
  2.8.1. Kursový mechanismus - nejdůležitější součást EMS 24
  2.8.2. ECU - nástupce Evropské zúčtovací jednotky 25
  2.8.3. Úvěrové mechanismy EMS 26
  2.8.4. Evropský fond měnové spolupráce 26
  2.9. 80. léta - velký krok vpřed 27
  2.10. Delorsovy návrhy a Smlouva o Evropské unii 29
  2.11. Eurozóna 30
  2.12. Označení eura 31
  3. Evropská měnová unie 32
  3.1. Výhody fungování jednotné měny 33
  3.2. Nevýhody spojené se zavedením jednotné měny 35
  3.3. Euromince a bankovky 35
  4. Evropská centrální banka 37
  5. Euro v České republice 39
  5.1. Národní koordinační skupina 39
  5.2. Současná situace 39
  5.3. Harmonogram zavedení eura v České republice 40
  5.3.1. Předpřípravná fáze 40
  5.3.2. Přípravná fáze 41
  5.3.3. Období duální cirkulace 41
  5.3.4. Období do ukončení duálního označování 41
  5.3.5. Plně funkční euro 42
  5.4. Výměna českých korun na eura 42
  5.5. Všeobecné výhody a nevýhody přijetí eura 42
  5.6. Makroekonomické výhody 43
  5.6.1. Spolurozhodování o měnové politice eurozóny 43
  5.6.2. Tlak na rozpočtovou kázeň 44
  5.6.3. Ochrana před krizí platební bilance 44
  5.7. Makroekonomické nevýhody 45
  5.7.1. Jednorázové náklady na zavedení eura 45
  5.7.2. Ztráta samostatné měnové politiky 45
  5.7.3. Riziko vnímané inflace 45
  5.8. Co znamená Euro pro občany 46
  5.8.1. Výhody pro občany a spotřebitele 48
  6. Příklad Slovenska 50
  6.1. Vliv zavedení eura na podnikatelský sektor 50
  6.2. Shrnutí výhod a nevýhod zavedení eura pro podnikatelskou sféru na Slovensku 52
  6.3. Odhad nákladů na zavedení eura pro podniky 53
  6.4. Zvyšování cen 54
  6.5. Veřejné mínění 56
  7. Podnikatelská sféra České republiky 58
  7.1. Právní instrumenty 58
  7.2. Hotovostní peníze 59
  7.3. Cenová politika a marketing 59
  7.4. Školení zaměstnanců 60
  7.5. Úprava informačních systémů a finančního výkaznictví 60
  7.6. Účetnictví 61
  7.7. Daně 61
  8. Význam zavedení Eura pro podnikatelskou sféru 62
  8.1. Odstranění kursového rizika 62
  8.2. Snížení transakčních nákladů 62
  8.3. Nižší úrokové sazby 63
  8.4. SWOT analýza 64
  9. Závěr 67
  10. Literatura 70

Zdroje:
 • CZESANÝ, Slavoj. Euro: postup a důsledky zavádění nové měny pro banky, podniky a občany. Praha : Profess Consulting, 1998. 94 s. ISBN 80-7259-000-6.
 • CRESSWELL, J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. 246 s. ISBN 07-6192-441-8.
 • ČÁSTEK, Michal. Dánsko a euro : Kdy zvítězí ekonomické argumenty nad politickými? Integrace [online]. 2003, no. 1 [cit.2008-10-15]. Dostupné z:
 • DINAN, D. Encyclopedia of the European Union. Macmillan, 2000. 576s. ISBN 03-3392-105-4
 • DUCKENFIELD, Mark E. Business and the Euro : business groups and the politics of EMU in Germany and the United Kingdom. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006. 256 s. ISBN 1-4039-9863-9.
 • EL-AGRAA, Ali M. The European Union. Economics and policies. Financial Times Prentice Hall, 2001. 630 s. ISBN 978-0-521-87443-4
 • EL-AGRAA, Ali M. (ed.). The European Union : economics and policies. Harlow, England : Prentice Hall Financial Times, c2004. 592 s. ISBN 0-273-67999-6.
 • European Commission. Economic and monetary union : legal and political texts. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 275 s. ISBN 92-824-3259-9.
 • Euroskop. Podnikám v EU [online]. c2008, [cit.2008-11-14]. Dostupné z: < http://www.euroskop.cz/12/sekce/podnikam-v-eu/ >
 • Evropská komise - Evropská unie v České republice. Podnikání v EU [online]. Poslední aktualizace 19.7.2008 [cit.2008-12-03]. Dostupné z:
 • FIALA, P. a PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 743 s. ISBN 80-7325-015-2.
 • HAD, M. a URBAN, L. Evropské společenství. První pilíř Evropské unie. Praha : ÚMV Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. 149 s. ISBN 80-85864-38.
 • JANÁČKOVÁ, Stanislava a spol.; Mach, Petr (ed.). Euro dříve, nebo později? : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 89 s. ISBN 978-80-86547-63-3.
 • KLEER, Jerzy (ed.); ŁUKASZEWICZ, Aleksander (ed.). Euro and its impact on the banking system in Central and Eastern Europe. Warsaw : Friedrich Ebert Foundation, 2000. 122 s. ISBN 83-87970-01-8.
 • KRAFT, J. Světová ekonomika a ekonomická integrace. 2.upravené vydání. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 1999. 159 s. ISBN 80-7083-338-6.
 • LACINA, Karel. European integration : selected chapters. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 576 s. ISBN 80-7194-272-3.
 • LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007. 576 s. ISBN 978-80-7179-560-5.
 • MACDONALD, Frank; DEARDEN, Stephen (ed.). European economic integration. 4th edition. Harlow, England: Prentice Hall, 2005. 440 s. ISBN 0-273-67908-2.
 • MORÁVEK, Daniel. Přijetí eura může být pro podnikatele ziskové [online]. 25.10.2007 [cit.2008-11-14]. Dostupné z:
 • MORÁVEK, Daniel. Koruny, děkujeme, odejděte! Podnikatelé chtějí platit eurem [online]. 4.1.2008, [cit. 2008-11-13]. Dostupné z: ISSN 1802-8012
 • Národná banka Slovenska. Vplyv zavedenia eura na infláciu v Slovenskej republike v januári 2009 - Policy Paper 2/2006 [online]. Červen 2006, [cit.2009-03-12]. Dostupné z:
 • Národná banka Slovenska. Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikateľský sektor v SR [online]. Červen 2008, [cit.2008-11-15]. Dostupné z:
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (a). Harmonogram zavedení [online]. c2008, [cit.2008-11-14]. Dostupné z:
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (b). Národní plán podnikatelům a podnikům [online]. c2008, [cit.2008-11-14]. Dostupné z:
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (c). Národní plán zavedení eura [online]. c2008, [cit.2008-11-14]. Dostupné z:
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (d). Sekundární analýza euro [online]. c2008, [cit.2008-11-14]. Dostupné z: