Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu objektu kritické infrastruktury

«»
Přípona
.pdf
Typ
analýza
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12416
Poslední úprava
16.07.2018
Zobrazeno
1 250 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Člověk a lidské jednání je ovlivňováno především obavou o svůj život, život blízkých a pocitem ohrožení majetku. Motivace člověka žít v bezpečném a stabilním prostředí je v zásadě stanovena (mezi jinými), pomocí Maslowovy pyramidy potřeb, která potřebu bezpečí řadí po fyziologických potřebách ihned na druhý základní stupeň potřeb nižšího řádu motivujících lidské chování. Pokud tuto úvahu zasadíme do určité míry dosažené technologické a materiální úrovně, včetně úrovně poznání, lze odvodit, že na vytváření stabilního bezpečného prostředí má zásadní význam lidské chování v čase a místě. V souvislosti s tím, je tedy osobním zájmem každého, dodržovat sobě vlastní míru bezpečnosti v závislosti na úrovni svého poznání k udržení osobní potřeby žít bezpečně. Tato potřeba, tedy její míra, je dána individuálně, a proto nelze hovořit o pevné stabilitě bezpečnosti ve společnosti, kde je základním článkem vždy jednotlivec s demokraticky danými možnostmi. Procesy jednání ovlivněné myšlenkami a motivací individualit, při kterých potlačují svou potřebu bezpečí na úkor jiných svých potřeb, nelze normalizovat a mechanicky řešit s ohledem na jejich rozmanitost. Procesy spojené s lidskými pohnutkami nelze přesně zachytit, jsou však vyhledávány inovativní metody nebo aplikace osvědčených nástrojů používané ve strukturách jiných odvětví, které jsou aplikovány do oblasti, kde doposud použity nebyly. Cílem těchto metod je alespoň částečně zpřesnit a identifikovat rizika spojená s procesními scénáři, tedy fenomény lidského jednání.

Klíčová slova:

analýza rizik

kritická infrastruktura

lidská chyba

minimalizace rizika

stanovení váhObsah:
 • Úvod
  Postup analýzy rizik aplikovaný na fyzickou ochranu objektu kritické infrastruktury
  Analýzy definování lidské chyby u fyzické ochrany objektu kritické infrastruktury
  Metody stanovení vah při návrhu na minimalizaci rizika

Zdroje:
 • ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha. Český normalizační institut, 2007
 • PLURA, J. Metoda FMEA a FTA. Ostrava. DTO CZ, s.r.o. Podpůrné učební texty pro BONATRANS GROUP a.s. Bohumín
 • LOVEČEK, T., VEĽAS, A.: Technické zabezpečenie ochrany poštových prevádzok. In: TRILOBIT odborný vedecký časopis. Zlín, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, 2010. ISSN 1804-1795
 • REITŠPIS a kol.: Manažérstvo bezpečnostných rizík, In: vysokoškolská učebnice. Žilina, Žilinská universita v Žilině. 1. vydání, ISBN 80-8070-328-0
 • SMEJKAL, Vladimír.; RAIS, Karel. Postup a metody analýzy rizik. (cit. 2008-02-03). Dostupné z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rizeni-rizik/postup-a-metodyanalyzyrizik/1001617/42741/
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše