Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vývoj kriminality mládeže v ČR po roce 1990

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
2 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3232
Poslední úprava
28.04.2014
Zobrazeno
2 298 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj kriminality obecně

Obecně lze říci, že kriminalita dětí a mladistvých je silně medializována. V roce 1989 se o dětské kriminalitě prakticky nemluvilo, přestože tehdy byl podíl kriminality mládeže na celkové kriminalitě vyšší o 1,17% než v roce 1999. Totéž platí i o brutalitě dětí, která se vyskytuje v různé formě a intenzitě případ po případu, nejčastěji jako šikana mezi dětmi. Použití zbraně různého druhu dětmi je pouze ojedinělé, záleží na okolnostech každého případu.

Ve věkové kategorii 12-15 let se nařizuje ochranná výchova v případě, že by šlo o čin, za který může být uložen výjimečný trest. U závažnějších trestných činů se tedy automaticky neupouští v této věkové kategorii od soudního řízení. V méně závažných případech by bylo vhodné ukládat alternativní tresty formou veřejně prospěšných prací adekvátních k věku provinilce. Zahraniční zkušenosti s tímto systémem jsou velmi dobré. V některých státech USA klesla kriminalita až o 50%, protože důsledné uplatňování tohoto systému snižuje i recidivu trestné činnosti.

Klíčová slova:

kriminalita

statistika

sankce

trestní činy

užívaní drog

statistika

rozbor

databazeObsah:
 • 1. Vývoj kriminality obecně……………………………………2
  1 a) zodpovědnost rodičů ……………………………………..5
  1 b) účinné sankce ……………………………………………7
  2. Kriminalita páchaná na mládeži …………………………..8
  3. Hlubší pohled na statistické údaje ………………………..13
  Graf počtu trestných činů ……………………………………14
  3 a) klesající tendence od roku 1996 …………………………15
  3 b) vysoký podíl dětí ………………………………………….18
  3 c) členěno podle pohlaví ………………………….………….20
  4. Rozmáhající se vliv užívání drog ……………….………….22
  4 a) alkoholismus ……………………………………..………..22
  4 b) toxikomanie …………………………………..…………..23
  4 c) vandalismus …………………………………..…………..25
  5. Statistický rozbor roku 2003 ……………………..…………27
  Závěr ………………………………………………...…….…….29
  Použitá literatura …………………………………..…….…….32
  Údaje pro knihovnickou databázi .............................................34

Zdroje:
 • Chmelík. J, : Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži.
 • Policie ČR, Praha, Úřad pro vyšetřování pro Českou republiku, 1998
 • Marešová, A. a kol.: Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1997
 • Čírtková, L.: Kriminální psychologie. Praha, Eurounion, 1998
 • Statistické ročenky, Demografický vývoj obyvatelstva
 • http://www.mv.cz/statistiky/krim.stat.
 • http://www.mv.cz/statistiky/krim_stat/2002/děti.html
 • http://www.mv.cz
 • http://www.mf.cr.cz
 • http://www.mv.cz/statistiky/krim.stat.
 • Čírtková, L.: Policejní psychologie,st. 31, 29; 3. vyd., Portál 2000, Praha
 • PhDr. Trávníčková, I. Drogová kriminalita - včera , dnes a zítra Kriminalistika, 2001, roč. 04
 • Judr. Zoubková, CSc. : Kriminalita páchaná na mládeži, Kriminalistika 2001, roč. 02
 • Martinková, M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvými v rodině.Praha, Institut pro kriminolotii a sociální prevenci, 1997,
 • Čírtková, L.: Kriminální psychologie. Praha, Eurounion, 1998
 • K tomu více - Krutský, I. Marešová, A. Novotná, J. - Alimentační povinnost k dítěti v současných měnících se životních podmínkách. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1991.
 • panel expertů: - v rozsahu 15 osob - tvoří ho specialisté na drogovou problematiku z řad kriminální policie, z Úřadu vyšetřování hl.m.Prahy, lékaři zabývající se léčbou drogové závislosti a odborníci z pracoviště Národního koordinátora drogové epidemiologie a primární prevence.
 • PhDr. Marešová, A. K problematice delikventní mládeže Kriminalistika, 2000, roč. 04
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše