Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 129   |   Strana 1 / 4


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Prevence a připravenost na závažné havárie
98,8%
0,4 1x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu objektu kritické infrastruktury
96,3%
0,3 0x
Technologický postup výroby cementu a bezpečnostní zajištění této technologie
95,2%
5,4 1x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu Veřejných vysokých škol
93,6%
0,2 0x
Bezpečnost informačních systémů - Analýza rizik
92,8%
0,3 6x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Pracovní a průmyslová rizika
92,3%
1,2 8x
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární bezpečnost - podkladové materiály ke školení
92,3%
0,6 1x
Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na letišti
92,3%
2,3 1x
Vypracované otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,4 1x
Analýza rizik a prevence závažných havárií - vypracované otázky
92,3%
0,4 0x
Vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
1,7 3x
Přednášky z předmětu Přírodní katastrofy a jejich řešení
92,3%
50,7 1x
Výtah ze skript ku předmětu Základy tržní ekonomie
92,3%
0,2 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza pracovních rizik
92,3%
1,3 2x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky a směsi
92,3%
2,1 5x
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek
92,3%
5,6 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí
92,3%
1,4 3x
Vypracované zkouškové otázky - Speciální bezpečnostní technologie
92,3%
0,7 5x
Vypracované otázky z predmetu Prevence havárií a nehod
92,3%
1,9 0x
Obchodní a pracovní právo - vypracované zkouškové otázky
92,3%
0,3 2x
Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi
92,3%
3,3 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky
92,3%
0,6 2x
Semestrální práce - Vývojové trendy v bezpečnostním inženýrství
92,3%
0,8 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,9 3x
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Systémy podnikové ochrany
92,3%
0,4 12x
Zkrácené vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
0,1 1x
Režim ochrany zdraví pri práci s nebezpečnými chemickými (karcinogenními) látkami Alodine 1200 S, Alodine 600, Iridite 14-2
92,3%
0,4 0x
Prevence havárií a nehod - texty pro distanční studium
92,3%
0,7 0x
Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti
92,3%
6,2 0x
Vypracované testové otázky z předmětu Prevence havárií a nehod
92,3%
0,1 0x
Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Komunikační systémy BOM
92,3%
4,1 3x
Analytická geometrie v rovině - Základy matematiky
92,3%
3,0 2x
Matematika III - studijní opora s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia
92,3%
13,0 0x
Skripta z předmětu Technika bezpečnostních služeb
92,2%
2,0 0x
Národní příručka systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
92,1%
1,5 1x
Vypracované státnicové otázky - Nebezpečné látky
92,0%
1,0 2x
Návrh bezdrátového Wi-fi spojení v pásmu 2,4 GHz
92,0%
0,9 0x
Posuzování vlivů na životní prostředí - Francie
91,8%
0,4 0x
Vypracované zkouškové otázky - Nebezpečné látky
91,8%
0,5 1x
Vypracované otázky na Prevence havárií a nehod
91,7%
0,3 1x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše