Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Základy automatizace technologických procesů - pracovní texty

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
8310
Poslední úprava
27.06.2016
Zobrazeno
876 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Úvodní základní pojmy

Pojem technologického procesu (dále TP):
• posloupnost činností, využívajících pracovních nástrojů a energie k získání výrobku požadovaných vlastností z daných výchozích materiálů,
• realizuje se výrobní proces s využitím odpovídajících nositelů energie při dodržení výrobních technologických režimů v souboru technologických zařízení.

Jedná se tedy o operace a děje s hmotou a energií, které se uskutečňují v technologickém zařízení a jejichž vlivem vzniká výsledek v podobě výrobku nebo polotovaru.

Podle děje nebo operace, které se v hmotném prostředí uskutečňují, se TP dělí na:
• procesy, které způsobují změnu tvarových parametrů (obrábění, odlévání, válcování),
• procesy, ve kterých probíhá změna fyzikálních nebo stavových veličin (ohřevy),
• chemické a fyzikální děje,
• doprava a akumulace hmot, přenos energie a manipulace s materiálem..

Pojem řízeného technologického procesu:
jedná se o proces, u kterého jsou definovány základní vstupní a výstupní proměnné, které je nutno řídit v reálném čase, u kterého jsou stanoveny determinované nebo pravděpodobnostní závislosti mezi výstupními a vstupními proměnnými procesu, tj. je znám jeho matematický model, jsou rozpracovány metody měření proměnných a jsou stanoveny cílové změny.

Klíčová slova:

regulátory

obvody

systémy řízení

optimální řízení

identifikace

automatizace

samočinná regulaceObsah:
 • 1. Základní pojmy a vymezení obsahu
  2 Identifikace systémů
  3 Samočinná regulace
  4 Regulátory
  5 Regulační obvody
  8 Automatizované systémy řízení
  9 Optimální řízení
  Literatura

Zdroje:
 • Heger M.: Prostředky řídicích systémů, skriptum VŠB, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, I. vydání, Ostrava 1991
 • Nutil J. - Čech V.: Měření v hutním průmyslu, SNTL Praha 1982
 • Klír J. - Seidl K.: Syntéza logických obvodů, SNTL, Praha 1966
 • Soukup J.: Identifikace systémů, Skriptum ČVUT, Fakulta strojní, Praha 1986
 • Tomis L. - Hanák V. - Ochozka J.: Automatizované systémy řízení technologických procesů v hutnictví, skriptum VŠB, Fakulta hutnická, II. vydání, Ostrava 1984
 • Tomis L. - Heger M. - Balcová J. - Kadlčík I.: ASŘ TP v hutích - výpočetní a laboratorní cvičení, skriptum VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, I. vydání, Ostrava 1991
 • Balda M. - Král F. - Pitra Z.: Projektování a provoz automatizovaných systémů řízení technologických procesů, Skriptum ČVUT Praha, Fakulta strojní, Praha 1988
 • Niederlinski A.: Číslicové systémy pro řízení technologických procesů, Díl I, II. SNTL, Praha 1984